La Alexandria,

Consiliul Local al Municipiului Alexandria a aprobat prin HCL 252/ 28 noiembrie 2011 asocierea cu Consiliul Judetean