ITM Teleorman – Inspecția Muncii: controale privind activitatea desfășurată de zilieri

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a derulat recent 29 de acțiuni de control în cadrul Campaniei naționale privind modul de respectare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități ocazionale desfășurate de zilieri.

În timpul campaniei s-a urmărit modul în care se respectă prevederile legale cu privire la: durata activității ocazionale care poate fi prestată de zilieri; respectarea legii cu privire la înființarea, completarea și prezentarea registrului de evidență a zilierilor; dovada plății remunerației cuvenite zilierului; folosirea zilierilor pentru alte activități decât cele reglementate de lege; înregistrarea zilierilor în registrul de evidență; respectarea cuantumului brut al retribuției în funcție de salariul minim brut; informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o desfășoare; modul în care se asigură securitatea și sănătatea în muncă; instruirea zilierilor înainte de începerea activității; punerea la dispoziția acestora a echipamentelor de muncă adecvate și comunicarea către ITM a evenimentelor în care au fost implicați zilieri.

Această campanie a fost motivată de controalele anterioare, care au constatat următoarele deficiențe: sustragerea unor beneficiari de la obligația de a achiziționa registrul de evidență; plata la negru a zilierilor și utilizarea lor în alte sectoare de activitate.

În urma controalelor efectuate, un beneficiar a fost sancționat contravențional cu o amendă de 3000 lei.

Cornelia RĂDULESCU