ITM Teleorman: controale în domeniul serviciilor de spălătorie auto

Având în vedere obiectivele specifice Inspecției Muncii stabilite de lege și de Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2017, aprobat de Inspectoratul General de Stat, se impune intensificarea acțiunilor de control în vederea diminuării muncii nedeclarate în domeniul serviciilor de spălătorie auto, munca nedeclarată fiind un fenomen nociv, datorită consecințelor sociale și economice pe care le produce, afectând angajatul, angajatorul și păgubind bugetul de stat.

În timpul controalelor efectuate de către inspectorii ITM Teleorman s-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale din domeniul relațiilor de muncă cu privire la: angajarea persoanelor; transmiterea contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților; timpul de muncă și de odihnă; repausul periodic și garantarea în plată a salariului mimim brut pe țară.

Specific activității din domeniul serviciilor de spălătorie auto este faptul că angajații lucrează temporar, în funcție de condițiile climaterice.

Avându-se în vedere că meseria de spălător de vehicule nu impune un nivel ridicat de calificare profesională, angajatorii sunt tentați să profite de ignoranța acestora, utilizându-i și încălcând prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă și al relațiilor de muncă.

Lucrătorii din acest domeniu sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare la locul de muncă: alunecări pe pardoseala umedă; ventilație insuficientă; temperaturi extreme; umiditate excesivă; risc de intoxicare cu substanțe chimice utilizate în cadrul procesului de spălare auto; perioade lungi în care angajații stau în picioare; activități repetitive; stresul provocat datorită comportamentului neadecvat al unor clienți; echipamente de muncă electrice incorect utilizate în mediul umed; pericol de accidentare prin manevrarea necorespunzătoare a autovehiculelor în incinta spălătoriilor și risc de electrocutare.

Ținând cont de caracterul imperativ al obiectivelor enunțate, a fost necesară declanșarea unor acțiuni de control cu caracter inopinat la angajatorii din acest domeniu de activitate, pentru a depista și combate cazurile de muncă nedeclarată.

Obiectivele acestei campanii au fost: identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale; determinarea acestora de a încheia contracte individuale de muncă; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților privind respectarea prevederilor legale; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care rezultă din nerespectarea legii; identificarea angajatorilor care utilizează ilegal munca copiilor și tinerilor; eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților privind respectarea legislației în domeniul securității și sănătății la locul de muncă, prin eliminarea riscurilor profesionale specifice acestor locuri.

La aceste controale au participat 8 inspectori ai ITM Teleorman, fiind verificați 5 angajatori și 96 de angajați, dintre care 28 femei și 2 tineri între 15 și 18 ani, 2 persoane lucrând fără forme legale.

Au fost dispuse 23 de măsuri, fiind aplicate 2 sancțiuni contravenționale și 2 amenzi pentru munca fără forme legale, în valoare de 35000 lei.

Cornelia RĂDULESCU

Despre autor