ITM Teleorman: Campanii și acțiuni

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a derulat în luna februarie 5 campanii și 9 acțiuni.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat un număr de 89 controale pe linie de securitate şi sănătate în muncă la 89 angajatori din județ, unde s-au constatat 221 deficienţe, s-au dispus 221 măsuri și au fost aplicate 221 sancțiuni contravenționale, respectiv 220 avertismente și o amendă în valoare de 7000 lei.

În luna februarie au fost comunicate la ITM Teleorman 11 evenimente și au fost cercetate 14 evenimente, din care 7 accidente ușoare, 2 accidente în afara muncii, 1 accident cu incapacitate temporară de muncă cu angajator cu sediul în alt județ.

ITM Teleorman a înregistrat 4 accidente de muncă (unul mortal și 3 cu incapacitate temporară de muncă).

Inspectorii din cadrul Corpului de control relații de muncă au realizat 98 controale și au fost constatate contravenții la 17 angajatori și au aplicat 27 sancțiuni, din care 9 amenzi în valoare de 166.500 lei și un număr de 18 avertismente.

Totodată, au dispus 227 măsuri, care au vizat în principal neconformități în domeniul aplicării prevederilor Codului Muncii.

Compartimentul Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relații de Muncă a realizat: eliberarea carnetelor de muncă ale angajaților către angajatori sau direct titularilor; înregistrarea unui contract colectiv de muncă și 3 acte adiționale; înregistrarea zilierilor în programul informatic de monitorizare și evidențiere.

S-a comunicat UAT-urilor Lista persoanelor apte de muncă și familiilor beneficiare de ajutor social.

Cornelia RĂDULESCU