ITM Teleorman: Campanie de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut

Munca la negru este un fenomen negativ, consecințele socio-econoice fiind: privarea de protecție socială a persoanei care prestează munca nedeclarată, lipsirea angajatorului de posibilitatea de a responsabiliza salariatul pentru eventualele pagube și păgubirea fondurilor sociale și a bugetului de stat.

În perioada 4 decembrie 2017-31 ianuarie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman derulează Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, conform modificărilor aduse Codului Fiscal.

Grupul țintă îl reprezintă angajatorii din toate domeniile de activitate, societăți comerciale, regii autonome, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, organizații patronale și sindicale.

ITM are funcția generală de comunicare, asigurând schimbul de informații cu autoritățile publice centrale și locale, precum și cu persoanele fizice și juridice supuse activității de control, informarea acestora și a cetățenilor asupra modului cum se respectă și se aplică prevederile legislației din domeniile de competență.

Consecințele muncii nedeclarate se reflectă negativ atât asupra individului, care este pivat de protecția pe care i-o acordă legislația muncii, cât și asupra economiei.

Astfel, angajatorii care utilizează munca nedeclarată au mai puține obligații financiare, aflându-se în concurență neloială cu acei angajatori care folosesc toate tipurile de resurse și depun eforturi reale pentru respectarea obligațiilor care le revin.

Munca nedeclarată se poate manifesta doar cu implicarea celor două părți (angajator și persoana care desfășoară activitatea), având la bază practici neloiale care diminuează simțul responsabilității necesar într-o societate în care o parte importantă a resurselor este destinată protecției sociale.

Principala cauză a perpetuării acestui fenomen îl constituie avantajul financiar imediat obținut atât de persoana care desfășoară activitatea, cât și de angajator, prin sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale.

Acțiunile de informare ale ITM Teleorman vor viza, în principal, punerea în aplicare a legislației privind registrul general de evidență a salariaților și declarația muncii prestate.

Având în vedere necesitatea operării modificărilor salariale începând cu 1 ianuarie 2018, este utilă clarificarea unor aspecte privind modul de interpretare și de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidență a salariaților, în special modificarea contractului individual de muncă.

Campania de informare a ITM Teleorman va viza și obligația inițierii negocierilor colective pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017.

Cornelia RĂDULESCU