ITM Teleorman: Bilanțul lunii ianuarie

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a derulat 5 campanii și 9 acțiuni.

În luna ianuarie au fost înregistrate 6 evenimente, din care două accidente ușoare și au fost înregistrați 3 accidentați cu incapacitate temporară de muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat 78 controale pe linie de securitate şi sănătate în muncă la 78 angajatori din județ, unde s-au constatat 161 deficienţe, s-au dispus 161 măsuri și au fost aplicate 161 avertismente.

Inspectorii din cadrul Corpului de control relații de muncă au realizat 87 controale și au fost constatate contravenții la 10 angajatori. Au aplicat 16 sancțiuni, din care 5 amenzi în valoare de 76.000 lei și un număr de 11 avertismente. Totodată, au dispus 146 măsuri, care au vizat în principal neconformități în domeniul aplicării prevederilor Codului Muncii.

Compartimentul Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relații de Muncă a realizat: eliberarea carnetelor de muncă ale angajaților către angajatori sau direct titularilor; înregistrarea a 5 contracte colective de muncă și a 2 acte adiționale; înregistrarea zilierilor în programul informatic de monitorizare și evidențiere; comunicarea către UAT-uri a Listei persoanelor apte de muncă și familiilor beneficiare de ajutor social.

Cornelia RĂDULESCU