ITM Teleorman: Activitatea Compartimentului Relații de muncă

În anul 2017, în conformitate cu Programul cadru de acțiuni pe anul 2017, cu defalcare pe trimestre, aprobat de conducerea Inspecției Muncii, ITM Teleorman a realizat acțiuni pe linia controlului în domeniul relațiilor de muncă și monitorizare relații de muncă.

Corpul de control relații de muncă, cu un număr de 10 inspectori de muncă, a realizat în anul 2017 indicatori de performanță monitorizați săptămânal și lunar de Inspecția Muncii.

Astfel, au fost efectuate 1268 controale, constatându-se contravenții la 204 angajatori. S-au aplicat 307 sancțiuni, din care 112 amenzi în valoare de 880.000 lei și 195 avertismente.

Contravențiile sancționate au avut, în principal, ca obiect faptele prevăzute de art. 260 al. 1 lit. e din Legea 53/2003 R privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificate 61 persoane fără forme legale de angajare la un număr de 44 angajatori, pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 750.000 lei.

Au fost identificate 6 persoane care prestau activitate la un angajator, fără forme legale de angajare, în acest caz fiind reținute abateri de natură infracțională (primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetățenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă constituie infracțiune, conform legii), fiind sesizat organul de urmărire penală competent.

Netransmiterea registrului de evidență a salariaților la ITM și a modificărilor ulterioare intervenite, date eronate, dublări în registru au fost principalele deficiențe identificate cu ocazia controalelor care au avut ca obiectiv de control și HG 500/2011.

În acest sens, s-au efectuat 1268 controale, fiind sancționați 95 angajatori, valoarea amenzilor fiind de 74.000 lei. S-au dispus 309 măsuri, fiind identificate 181 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidență a salariaților.

Principalele deficiențe întâlnite în activitatea de control de către inspectorii de muncă au fost: nerespectarea prevederilor legale privind timpul de lucru și timpul de odihnă, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal și munca suplimentară, munca fără forme legale, neplata drepturilor salariale, neplata indemnizațiilor de concediu și a concediilor medicale, neeliberarea documentelor solicitate la încetarea contractelor de muncă în vederea beneficierii de asigurări sociale de șomaj etc.

În urma controalelor efectuate, pentru deficiențele în domeniul relațiilor de muncă s-au dispus 1706 măsuri.

Acțiunile de control în domeniul relațiilor de muncă au fost, în principal, controale de fond tip campanie, controale tematice care vizează respectarea legislației muncii prin controlul aplicării legilor specifice, controale cu caracter preventiv în baza OG 96/2003 privind protecția maternității, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Legea nr. 156/2000, republicată.

Cornelia RĂDULESCU