ITM Teleorman: Acțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă

Acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă la desfășurarea activităților cu articole pirotehnice, în anul 2017 a constat în efectuarea a 8 controale, nedescoperindu-se deficiențe.

Acțiunea de control privind verificarea respectării prevederilor legale referiroare la expunerea lucrătorilor la agenți chimici la locul de muncă a constat, în trimestrul I, în 5 controale. S-au constatat 5 deficiențe, s-au stabilit 5 măsuri și s-au aplicat 5 avertismente.

Inspecțiile privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor au constat în 6 întâlniri cu angajatorii. S-au efectuat 35 controale, constatându-se 2 deficiențe și s-au stabilit 2 măsuri, aplicându-se 2 avertismente.

Acțiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10-49 lucrători) a avut ca obiectiv selectarea a 10 întreprinderi mici pentru un inspector de muncă la care au fost transmise chestionare privind respectarea cerințelor minime generale de securitate și sănătate în muncă.

Au fost returnate și s-au centralizat chestionarele completate de către întreprinderile la care au fost transmise pentru respectarea cerințelor minime generale de securitate și sănătate în muncă.

În anul 2017 s-au efectuat 58 controale, s-au constatat 88 deficiențe, s-au stabilit 88 măsuri și s-au aplicat 88 avertismente.

Acțiunile de informare privind consultarea lucrătorilor și de verificare a organizării și funcționării comitetelor de securitate și sănătate în muncă au început cu constituirea grupului de lucru, prezentându-se inspectorilor de muncă, de către Grupul local de muncă, metodologia.

În anul 2017 s-au efectuat 28 controale, s-au constatat 28 deficiențe, s-au stabilit 28 măsuri și s-au aplicat 28 avertismente.

Acțiunea de instruire a inspectorilor de muncă cu atribuții în domeniul supravegherii pieței din inspectoratele teritoriale de muncă cu privire la prevederile noilor acte normative specifice a avut loc la Brașov, unde au fost instruiți 2 inspectori.

În timpul Campaniei naționale privind identificarea și combaterea muncii nedeclarate și respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă, precum și securitatea și sănătatea în muncă la societăți care au ca obiectiv de activitate protecție și gardă-cod CAEN 8010, s-au efectuat 17 controale, s-au constatat 24 deficiențe, s-au stabilit 24 măsuri și s-au aplicat 24 avertismente.

Campania națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor de spălătorie auto a constat în 15 controale, în urma cărora s-au constatat 34 deficiențe. S-au stabilit 34 măsuri și s-au aplicat 33 avertismente și o amendă în valoare de 10.000 lei.

Campania națională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011, în domeniile prevăzute la art. 13 și a prevederilor legale privind prevenirea și combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii a constat în 23 de controale. S-a constatat o deficiență, s-a stabilit o măsură și s-a aplicat un avertisment.

În Campania națională pe transporturi s-au efectuat 41 controale, constatându-se 53 deficiențe. S-au stabilit 53 măsuri și s-au aplicat 53 avertismente.

Ținând cont de Programul propiu de acțiuni, toți inspectorii au întocmit grafice de control lunar, având în vedere termenele stabilite în Programul propriu de acțiuni al ITM și complexitatea și mărimea agenților economici.

Controalele prevăzute în grafice au fost defalcate în funcție de termenele scadente pentru întocmirea informărilor. Au intervenit modificări în graficele raport atunci când s-au înregistrat accidente cu urmări grave sau campanii sectoriale cerute de Inspecția Muncii, pentru care inspectorii de muncă au făcut referat de degajare.

Procesele verbale de control încheiate de inspectorii de muncă au corespuns tematicilor stabilite, fiind întocmite corespunzător.

Activitatea personalului care se ocupă cu activitățile de prevenire și protecție a fost analizată lunar de către inspectorii de muncă, constatându-se o prezență mulțumitoare și preocupare pentru realizarea problemelor ridicate și îmbunătățirea calității muncii.

Cornelia RĂDULESCU