ITM Teleorman: acțiuni de control în domeniul construcțiilor pentru diminuarea muncii nedeclarate

Având în vedere obiectivele specifice Inspecției Muncii și Programului Cadru de Acțiuni, aprobat de Inspectoratul General de Stat, s-a impus intensificarea acțiunilor de control în vederea diminuării muncii nedeclarate.

Munca nedeclarată este un fenomen nociv, datorită consecințelor sociale și economice pe care le produce: persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială; angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza lucrătorul pentru eventualele pagube produse și fondurile sociale și bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale.

Munca nedeclarată se manifestă sub următoarele aspecte: înțelegerea dintre angajator și angajatul care prestează munca fără contract individual de muncă, lipsindu-l de drepturile și obligațiile care decurg din acestea; sustragerea angajatorului de la obligația de a înregistra contractele individuale de muncă încheiate cu angajații în registrul general de evidență a salariaților; neîntocmirea formelor legale de angajare pentru perioada de probă; utilizarea de către persoanele fizice de personal casnic pentru efectuarea unor servicii și lucrări în gospodăriile individuale, fără încheierea unei forme de angajare și folosirea în mod ilegal a forței de muncă zilieră sau sezonieră.

Rezultatele efectuate în anii anteriori au evidențiat faptul că domeniul construcțiilor reprezintă unul dintre domeniile prioritare pentru acțiunile Inspecției Muncii.

Conform datelor furnizate de aplicația informatică REGES, în domeniul construcțiilor sunt înregistrate 450.008 contracte individuale de muncă activă, dintre care 350.293 cu normă întreagă (77,8%) și 99.715 contracte individuale active cu timp parțial.

Un semnal de alarmă îl reprezintă numărul contractelor individuale de muncă încheiate cu timp parțial (22,2%), având în vedere că specific muncii în construcții, în special pe timpul verii, este programul de lucru prelungit (până la 10 ore pe zi), determinat de natura lucrărilor, care se desfășoară preponderent în aer liber.

Față de acest aspect a fost necesară declanșarea acțiunilor de control cu caracter inopinat la angajatorii din acest domeniu de activitate, pentru identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată.

S-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale din domeniul relațiilor de muncă cu privire la angajarea personalului (inclusiv transmiterea contractelor individuale de muncă în aplicația REVISAL, în termenul legal); timpul de muncă și timpul de odihnă; repausuri periodice (repausul săptămânal și zilnic, sărbătorile legale) și garantarea în plată a salariului minim brut pe țară.

S-a urmărit și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde a fost cazul.

Obiectivele campaniei au fost: identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor pentru determinarea respectării de către angajatorii din domeniul construcțiilor a prevederilor legale cu privire la relațiile de muncă; identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor; determinarea angajatorilor de a încheia contracte de muncă persoanelor depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL și de a le transmite la ITM; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților privind necesitatea respectării legii în domeniul relațiilor de muncă; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale și eliminarea neconformităților prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

La aceste acțiuni au participat 5 inspectori ai ITM Teleorman, care au controlat 6 angajatori și 755 salariați, dintre care 67 femei.

A fost depistată o persoană fără forme legale de muncă, 2 angajatori fiind sancționați și s-au dispus 5 măsuri, dintre care o amendă aplicată pentru munca fără forme legale (în valoare de 10000 lei), o sancțiune pentru pentru încălcarea prevederilor legale și una pentru munca fără forme legale.

Cornelia RĂDULESCU