ITM Teleorman: Acțiuni ale Compartimentului Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă

Compartimentul Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relații de Muncă a desfășurat, pe lângă activitățile curente stabilite conform ROF, acțiuni semnificative.

Pe linia evidenței muncii, s-au eliberat carnete de muncă ale angajaților către angajatori sau direct titularilor, ca urmare a abrogării Decretului nr.92/1976 privind carnetul de muncă, începând cu 1 ianuarie 2011.

În prezent, în evidența ITM Teleorman se află aproximativ 2900 carnete de muncă neridicate.

În privința contractelor colective de muncă la nivel de unitate, conform prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 4 CCM și 3 acte adiționale.

Acest compartiment a acționat pentru înregistrarea zilierilor în programul informatic de monitorizare și evidențierea, conform Legii nr. 52/2011, a persoanelor ce exercită activități cu caracter ocazional.

A fost comunicată autorităților locale din județ, în baza Legii nr.416/2011, lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social lunar, verificate în baza de date a registrului general de evidență a salariaților, centralizată de Inspecția Muncii.

Cornelia RĂDULESCU