În luna ianuarie a.c. inspectorii de muncă din cadrul ITM Teleorman au efectuat 98 de controale , în urma cărora au fost aplicate 10 sancțiuni, dintre care 3 avertismente și 7 amenzi contravenționale în valoare de 64 800 lei.

Contravențiile au fost aplicate în principal pentru primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificate 3 persoane fără forme legale de angajare la 3 angajatori, valoarea amenzilor fiind de 60 000 de lei. Alte nereguli au fost constatate cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la timpul de lucru și timpul de odihnă, respectiv nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal și munca suplimentară sancționate cu avertisment.

Pe linia accidentelor de muncă și a bolilor profesionale înregistrate în luna ianuarie 2024, situația se prezintă astfel: total accidente comunicate 13, din care cu incapacitate temporară de muncă 4, în afara muncii 8, colective 1, fiind în curs de cercetare 26 . În perioada de referință nu au fost înregistrate cazuri de boală profesională.

În perioada următoare activitatea inspectorilor de muncă va viza în principal următoarele aspecte:

-identificarea cazurilor de muncă nedeclarată

-încadrarea în muncă a cetățenilor străini

-respectarea prevederilor privind detașarea salariaților

– verificări privind protecția maternității la locul de muncă și egalitatea de șanse

-verificări ale clauzelor contractelor colective de muncă aplicabile.

Mircea OLTEANU