ISJ Teleorman a stabilit acordarea a 111 gradații de merit în 2016

Peste 110 de cadre didactice care predau în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman și personal didactic auxiliar vor beneficia în acest an de gradații de merit. În Comisia Paritară din cadrul ISJ Teleorman au fost stabilite 111 gradații de merit ce vor fi acordate în sesiunea 2016, acestea fiind aprobate de Consiliul de Administrație din cadrul ISJ Teleorman. Cele mai multe gradații, și anume 92, vor fi acordate personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din unitățile de învățământ teleormănene. Restul de 19 gradații vor fi acordate personalului didactic auxiliar.

Din totalul celor 92 gradații de merit, 83 vor fi acordate personalului didactic de predare și 9, personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control.

Din 2012 și până în 2015 inclusiv, 513 cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul teleormănean primesc gradații de merit. Dintre acestea, doar 43 sunt acordate personalului didactic auxiliar.

Pentru a beneficia de gradația de merit, profesorii din învățământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în pregătirea elevilor, pot depune dosarele pentru obținerea gradației, în intervalul 21-30 martie 2016. Până atunci, candidații trebuie să întocmească dosarele și să obțină avizele la nivelul unităților de învățământ, în perioada 1-18 martie 2016.

Dosarele vor conține documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar.

Între 1-22 aprilie, dosarele vor fi analizate de către inspectoratul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate. Următoarea etapă, ce se desfășoară între 25 aprilie-13 mai 2016, constă în verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor. Lista cu punctajele acordate în urma evaluării va fi aprobată de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, între 16-17 mai 2016, urmând ca pe 18 mai, aceasta să fie afișată la avizierul inspectoratului școlar.

Candidații nemulțumiți de punctajul acordat pot depune contestațiile între 19-20 mai, iar soluționarea acestora se va face între 23-25 mai de către comisia de contestații.

Rezultatele finale ale concursului vor fi validate de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi vor fi afișate la inspectoratul şcolar, în intervalul 26-27 mai 2016.

Lista cu personalul didactic din unitățile de învățământ va fi înaintată Ministerului Educației și Cerctării Științifice, în vederea acordării gradației de merit, urmând ca pe 11 august să fie emis ordinul ministrului Educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Gradatia de merit reprezintă 25% din salariul de baza și se acordă pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie.

Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare și a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare și control existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2016.

Activitatea candidaților înscriși pentru acordarea gradației de merit sesiunea 2016 va fi evaluată de inspectoratul școlar și va fi susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2010 – 31 august 2015.

M. MEILĂ