ISJ Teleorman a postat calendarul examenului de Bacalaureat 2018

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a postat, pe site-ul instituției, calendarul desfășurării examenului de Bacalaureat sesiunea 2018, care se va desfășura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare aduse de ministrul Liviu Pop. Cele mai importante modificări aduse acestei sesiuni de Bacalaureat constau în faptul că probele orale ale primei sesiuni a examenului vor începe mult mai devreme decât în anii anteriori. Astfel, conform calendarului de desfășurare a Bacalaureatui 2018, înscrierea candidaților la prima sesiune a examenului se va desfășura în intervalul 29 ianuarie-2 februarie 2018, ținând cont de faptul că primele probe din cadrul examenului vor începe pe 12 februarie.

Concret, în zilele de 12 și 13 februarie 2018 este programată proba de Evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, urmată, în zilele de 14 și 15 februarie de Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. În zilele de 16, 19 și 20 februarie are loc Evaluarea competențelor digitale.

Probele orale ale primei sesiuni a examenului de bacalaureat 2018 se vor încheia pe 22 februarie, cu Evaluarea competențelor ligvistice într-o limbă de circulație internațională, care începe pe 21 februarie.

Elevii din clasele terminale de liceu vor încheia cursurile în 25 mai și vor susține probele scrise din cadrul bacalaureatului, în intervalul 25-28 iunie 2018.

Prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română se desfășoară în data de 25 iunie, după care, pe 26 iunie, elevii aparținând minirităților naționale vor susține proba scrisă la limba maternă.

Examenul scris continuă, pe 27 iunie, cu proba obligatorie a profilului și se finalizează în 28 iunie, cu proba la alegere a profilului și specializării.

Primele rezultate vor fi afișate pe 4 iulie, până la ora 12:00, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi în intervalul orar 12:00-16:00. Acestea vor fi soluționate între 5-8 iulie, urmând ca rezultatele finale ale primei sesiuni ale bacalaureatului 2018 să fie afișate în data de 9 iulie 2018.

De menționat, că la solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susținere a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

M. MEILĂ