Întrunire la Prefectura Teleorman, privind implementarea noilor prevederi legale în domeniul fiscal

În cadrul unei întruniri a Comitetului de monitorizare a Protocolului privind implementarea unitară a noilor prevederi legale în domeniul fiscal și al dialogului social la nivelul județului Teleorman, convocată de prefectul Florinel Dumitrescu, miercuri, 20 decembrie 2017, s-a concluzionat că în momentul de față, la nivelul județului, nu există probleme în implementarea noilor prevederi legale. În aceeași ordine de idei, reprezentantul ITM Teleorman a precizat că majoritatea angajatorilor din Teleorman sunt de acord cu menținerea salariului net pentru angajați, după aplicarea noilor prevederi în domeniul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2018.

Discuțiile privind implementarea unitară a noilor prevederi legale în domeniul fiscal au avut loc între reprezentanții CNSLR- Frăția Județul Teleorman, reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman și Prefectul Județului Teleorman.

Comitetul de monitorizare este un mecanism de monitorizare coordonat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în colaborare cu reprezentanții CNSLR- Frăția, ca urmare a Protocolului privind implementarea unitară a noilor prevederi legale în domeniul fiscal și al dialogului social încheiat între Guvernul României și Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România- Frăția.

Atribuțiile Comitetului de monitorizare la nivel județean prevăzute în Regulamentul semnat de secretarii de stat din Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, precum și de reprezentanții CNSLR- Frăția sunt următoarele:

  • monitorizează respectarea prevederilor legislației muncii și a dialogului social;
  • face schimb de informații în ceea ce privește stadiul implementării noilor prevederi legale având în vedere fiscalitatea și noile prevederi legale în materie de legislația muncii;
  • analizează sesizările primite privind eventualele încălcări ale legislației muncii și a dialogului social;
  • propune soluții de rezolvare a situațiilor identificate, la nivelul județului, dacă sunt de competența autorităților locale;
  • transmite de urgență problemele identificate, comitetului de monitorizare la nivel central, dacă soluționarea este de competența acestora;
  • întocmește rapoarte lunare cu privire la implementarea noilor măsuri fiscale, stadiul lor și modul în care sunt aplicate noile măsuri privind legislația muncii;
  • informează opinia publică cu privire la activitatea comitetului de monitorizare.

M. MEILĂ