Instruirea recenzorilor alexandreni s-a finalizat

Pregatirile pentru recensam