Inspectorii superiori, la mare căutare din partea primăriilor din Teleorman

Mai multe primării ale localităților teleormănene organizează în această perioadă concursuri în vederea încadrării de personal de specialitate. Cele mai multe posturi scoase la concurs sunt de inspector superior și inspector debutant, funcții de execuție în cadrul compartimentelor de contabilitate, de stare civilă și resurse umane, de urbanism, registrului agricol și de cadastru, dar și de referenți în cadrul serviciilor de poliție locală.

La această dată, opt primării au anunțat organizarea concursurilor pentru încadrarea de personal de specialitate pe posturile vacante.

Primăria municipiului Alexandria a anunțat concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate grad I superior, cu pregătire în domeniul construcțiilor civile, industriale și agricole, construcțiilor hidotehnice, unui post de arhitect asistent în cadrul Compartimentului Urbanism, precum și a unui post de portar.

Primăria orașului Videle a scos la concurs un post de inspector superior, în cadrul Compartimentului Registru Agricol și a unui post de inspector grad principal, la Compartimentul Administrația Domeniului Public.

Primăria comunei Segarcea Vale angajează, prin concurs, șef serviciu, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă al localității.

Primăria comunei Salcia a scos la concurs un post vacant de referent grad superior pentru Compartimentul Buget -Contabilitate și un post de referent grad superior în cadrul compartimentului Registru Agricol și Fond Funciar.

Primăria comunei Botoroaga a pus la dispoziția celor interesați să se angajeze în administrația publică locală un post de inspector grad asistent în cadrul Compartimentului Contabilitate,Taxe și Impozite.

Primăria comunei Peretu angajează, prin concurs, un inspector debutant în cadrul Compartimentului Registru Agricol.

Primăria comunei Talpa își întregește schema de personal, în acest sens organizând concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. A organizat concurs pentru ocuparea unui post de inspector grad profesional superior în cadrul Compartimentului de Cadastru, Fond Funciar și Consultanță Agricolă. De asemenea, conducerea administrației publice locale a anunțat organizarea concursurilor pentru ocuparea unui post de referent achiziții publice, unui post de referent în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, precum și a unui post de contabil – grad superior.

Primăria comunei Dracea a scos la concurs postul vacant de inspector grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Stare Civilă și Resurse Umane, precum și trei posturi de referent grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Poliție Locală.

Persoanele interesate de respectivele posturi se pot adresa deîndată conducerilor primăriilor care au scos posturile la concurs, pentru a obține toate informațiile legate de modul de organizare și desfășurare a concursurilor, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi admise la concurs. Informații pot fi obținute și accesând site-ul Posturi gov teleorman. Relații detaliate privind respectivele concursuri se pot obține și la telefoanele fiecăreia din primării.

George ZAVERA