Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman: Oferta educațională a Jandarmeriei Române pentru școlile postliceale-sesiunea ianuarie 2018

Jandarmeria Română este o instituție specializată a statului, cu statut militar. Ea este componenta Ministerului Afacerilor Interne și execută, în condițiile legii, atribuțiile care îi revin, apărând ordinea și liniștea publică, drepturile și libertățile cetățenilor, proprietatea publică și privată. De asemenea, Jandarmeria Română previne și descoperă infracțiunile și încălcarea legilor în vigoare, asigură protecția instituțiilor fundamentale ale statului și combate actele de terorism.

Pentru sesiunea ianuarie 2018, au fost aprobate cifrele de școlarizare la instituțiile de învățământ care pregătesc personalul necesar Ministerului Afacerilor Interne.

Jandarmeriei Române i-au fost repartizate următoarele locuri: la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani- 350 de locuri, dintre care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru minoritîți, iar la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni-350 de locuri, dintre care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru minorități.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să cunoască limba română (scris și oral); să aibă capacitatea deplină de exercițiu; să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; să aibă minimum 18 ani sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfășurat activități de poliție politică; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs; să

aibă înălțimea de minimum 1,70 m-bărbații și 1,65 m-femeile; să nu aibe semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; să fi obținut, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care le-au absolvit în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă, punctaj sau calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Cererile-tip de înscriere pentru sesiunea de admitere din ianuarie 2018 se vor depune de către candidați până la data de 5 decembrie 2017.

Concursurile de admitere se vor susține în perioada 13-21 ianuarie 2018, în conformitate cu graficele și calendarele care vor fi mediatizate de unitățile de învățământ.

Cornelia RĂDULESCU