Înscrierile la grădinița, în anul școlar 2019-2020, încep luna viitoare

În cursul lunii viitoare, copiii cu vârste între 3-6 ani pot fi reînscriși/înscriși în învățământul preșcolar în anul școlar 2019-2020, potrivit unui comunicat de presă postat pe edu.ro. În primul rând, între 6-17 mai 2019, are loc reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar următor.

Înscrierile micuților nou-veniți, care nu au frecventat grădinița, se derulează în două etape. Prima etapă are loc între 20 mai-14 iunie 2019. Până la 7 iunie, părinții pot depunde cereri de înscriere a copiilor în învățământul primar, urmând ca între 10-14 iunie, cererile să fie procesate. În situația în care în această etapă sunt copii respinși, aceștia vor putea fi înscriși pe locurile libere rămase pentru a doua etapă, programată între 24 iunie-26 iulie 2019. În această etapă, cererile pot fi depuse până pe 19 iulie, iar între 22 iulie și 26 iulie acestea vor fi procesate. Copiii respinși în această etapă se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru etapa de ajustări, care are loc între 29 iulie-30 august 2019.

Pentru informarea părinților, fiecare unitate de învățământ preșcolar are obligația de a stabili orarul reînscrierilor/înscrierilor, care va fi afișat la loc vizibil, în fiecare grădinița.

După finalizarea procesului de reînscriere, urmează ca ocuparea locurilor rămase libere să se facă în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare, grupa mijlocie, grupa mică.

Vor fi aplicate anumite criterii de departajare, generale și specifice, în cazul în care într-o unitate de învățământ preșcolar, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere. Printre criteriile de departajare generale de care se va ține cont, amintim: existența unui document care dovedește că preșcolarul este orfan de un singur părinte; existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă; existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

În ceea ce privește criteriile specifice de departajare, care se aplică doar după epuizarea celor generale, acestea vor fi elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de inspectoratul școlar județean până la data de 18 mai. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri.

Pe lângă orarul reînscrierilor/înscrierilor în învățământul primar, fiecare unitate de învățământ are obligația de a afișa, la loc vizibil, următoarele informații: capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

M. MEILĂ