Înscrieri în învățământul dual la Liceul Teoretic Zimnicea

Liceul Teoretic Zimnicea organizează admitere în învățământul dual, specializarea „Confecționer produse textile”.

Se pot înscrie absolvenții claselor a VIII-a din seria curentă 2020-2021, precum și absolvenții din seriile anterioare, care nu au finalizat învățământul obligatoriu și nu depășesc vârsta de 26 ani.

Înscrierea se organizează la sediul Liceului Teoretic Zimnicea din str. Turnu Măgurele nr.1A, în perioadele: 5-14 Iulie 2021 (Etapa I); 30 iulie-3 august 2021 (Etapa II).

Dosarele de înscriere trebuie să conțină: fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, în original; certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ; adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională (dacă este cazul); foaia matricolă pentru clasele V-VIII, în copie și original; fișa medicală.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0247.367.716.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, tripartită, care are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.

Învățământul dual se adresează absolvenților clasei a VIII-a, cu vârsta de până la 26 de ani, având o durată a studiilor de cel puțin trei ani.

Clasele de elevi, pentru o anumită calificare, sunt formate la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică.

Pe baza contractului de parteneriat și a contractelor individuale de pregătire practică, operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.

Cornelia RĂDULESCU