Înscrierea în Registrul Autorităţii Publice Locale

Edilii municipiului Alexandria îi informează pe deținătorii de sisteme individuale de colectare și evacuare a apelor uzate faptul că în conformitate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 714/26.05.2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, deținătorii unor astfel de sisteme (bazin vidanjabil etanș sau fosă septică cu evacuare) au obligația să înscrie sistemul în Registrul Autorităţii Publice Locale.

Pentru înscrierea în acest registru, este necesar completarea formularului de înscriere și depunerea acestuia, împreună cu anexele, la Primăria Municipiului Alexandria- Biroul Registratură sau online, pe adresa de e-mail: primalex@alexandria.ro.

Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a HG nr. 714/ 26.05.2022.

Proprietarii de bazine vidanjabile etanș betonate sau fose septice cu evacuare, care nu dețin autorizație de construire pentru acestea, sunt obligați să demareze procedurile în vederea obținerii autorizației de construire, la Primăria Municipiului Alexandria- Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Totodată, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 714/26.05.2022, deținătorii de sisteme individuale adecvate, care realizează epurarea apelor uzate și descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, pe lângă autorizația de construire, au obligația de a obține avizul și autorizația de gospodărire a apelor.

Cornelia RĂDULESCU