Înlesniri de la plată pentru unii contribuabili

Aproape 40 de alexăndreni vor beneficia de înlesniri la plata contribuabililor, după ce săptămâna aceasta consilierii locali au aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre care face referire la acest aspect. Mai exact, 35 de persoane vor fi scutite de majorările de întârziere calculate ca urmare a neplăţii la termen a impozitelor şi, de asemenea, de majorările de întârziere calculate ca urmare a neplăţii la termen a chiriei locuinţelor.
Majorările aplicate acestor datorii, de care vor fi scutiţi 11 dintre alexăndreni, cei care beneficiază de scutire de majorări de întârziere calculate ca urmare a neplăţii la termen a obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local, se ridică la 13676,88 lei.
Dintre cei 11 datornici, de cea mai mare scutire, în valoare de 2.770,80 lei beneficiază o femeie, persoană singură, al cărei venit lunar este reprezentat de pensia de handicap în sumă de 234 lei, insuficientă pentru asigurarea unui trai decent. Peste toate acestea, femeia are nevoie de un tratament costisitor, motiv pentru care cu greu reuşeşte să-şi achite datoriile.
Alţi 24 de alexăndreni, titulari de contracte de închiriere, vor fi scutiţi de la plata majorărilor de întârziere calculate pentru neplata chiriei. Suma cea mai mare, de 8499, 58 lei, reprezintă majorarea pe care ar fi trebuit s-o achite o femeie care locuieşte singură şi nu are nici un venit., ceea ce a dus la acumularea datoriilor mari la chiria locuinţei.
Pentru a beneficia de aceste înlesniri, contribuabilii, persoane fizice defavorizate social au depus cereri la primărie, pe baza cărora s-a procedat la verificarea fiecărui caz în parte, fiind întocmite note de constatare.
Pentru întocmirea notelor de constatare s-a avut în vedere verificarea realităţii în teren şi a datelor prezentate; analizarea documentelor justificative anexate, menţionarea altor elemente ce au stat la baza propunerii (venituri pe mebru de familie, condiţii precare de locuit, lipsa perspectivei de obţinere a unor venituri suplimentare) şi propunerea de soluţionare făcută de persoana care a întocmit nota de constatare.
Cu această ocazie s-a stabilit că cei 35 de alexăndreni întrunesc condiţiile pentru acordarea acestor înlesniri, fie pentru că nu au niciun venit sau au venituri reduse, fie pentru că sunt persoane bolnave singure din a căror pensie suportă cheltuieli mari cu medicamentele, unii dintre ei având doar ajutor social acordat de stat prin legi specifice.

M. MEILĂ