Începând cu data de 24 noiembrie 2017, Universitatea “Valahia” din Alexandria va putea accesa bani nerambursabili pentru modernizarea infrastructurii

Universitățile de stat din regiunea Sud Muntenia vor putea accesa, pe bază de proiecte, începând cu data de 24 noiembrie 2017, fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea spațiilor de învățământ și cazare pentru studenți. Banii vor fi accesați prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Prin Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.3 „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, regiunea Sud Muntenia va beneficia de o alocare de 11,25 milioane de euro, reprezentând fonduri FEDR și de la bugetul de stat.

Apelul de depunere de proiecte va fi deschis în perioada 24 noiembrie 2017 – 24 aprilie 2018, urmând a fi cu depunere continuă, conform principiului „Primul depus, primul evaluat”. Depunerea se va realiza exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web: http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Valoarea eligibilă a unei cereri de finanțare poate fi de minim 100 de mii de euro și de maxim 6,7 milioane de euro, cu mențiunea că aceasta nu trebuie să depășească echivalentul a 30 de milioane de lei, calculat la cursul Inforeuro din luna depunerii.

Prin această linie de finanțare pot fi realizate proiecte de investiții ce vizează reabilitarea, modernizarea, extinderea, precum și echiparea infrastructurii educaționale universitare.

George ZAVERA