Încep înscrierile la clasa pregătitoare

În mai puțin de două săptămâni încep înscrierile la clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019. Prima etapă a înscrierilor la clasa pregătitoare începe în data de 5 martie 2018, când părinții copiilor trebuie să depună cererile de înscriere la școlile alese, online sau direct la sediul unităților de învățământ.

Potrivit calendarului de înscriere în clasa pregătitoare, în 26 februarie, pe site-ul inspectoratului școlar, pe site-ul fiecărei unități de învățământ, dar și la sediul fiecărei școli vor fi afișate circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, dar și programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor și criteriile specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ.

Între 27 februarie – 10 martie 2018, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare se va organiza „Ziua porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

În același interval va avea loc evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2018.

Rezultatele evaluării dezvoltării psihosomatice vor fi comunicate, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea, între 26 februarie – 23 martie 2018.

Pe 27 martie, comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar va procesa cererile-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și în aceeași zi va avea loc repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă se va face în 30 martie 2018.

Potrivit metodologiei, la clasa pregătitoare sunt obligatoriu înscriși copiii care împlinesc 6 ani până pe 31 august 2018, inclusiv, în timp ce copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2018 pot fi înscriși în clasa pregătitoare cu condiția să dea un test de evaluare psihosomatică.

Dacă există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2018, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar.

Potrivit noii legislații, rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

M. MEILĂ