În Teleorman peste 380 de persoane s-au încadrat în muncă în luna ianuarie

Potrivit informaţiilor de interes general de la A.J.O.F.M. Teleorman, în prima lună a acestui an, 3.871 persoane au fost intrate la măsurile active oferite de instituţie, reuşindu-se încadrarea în muncă a nu mai puţin de 383 persoane.
Dintre acestea, cele mai multe persoane (298) şi-au găsit un loc de muncă prin acordarea serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante. Alte 41 de persoane au avut şansa de a se angaja în urma acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională.
Numai trei persoane au reuşit să se angajeze în urma absolvirii cursurilor de formare profesională.
Statisticile mai arată faptul că, 21 de persoane au beneficiat de alocaţii pentru că au reuşit încadrarea în muncă înainte de expirarea şomajului.
Prin stimularea mobilităţii forţei de muncă, alte 10 persoane au intrat în câmpul muncii.
Şi tot atâtea persoane s-au încadrat în câmpul muncii ca proaspăt absolvent, astfel, aceştia au beneficiat de primă conform art. 72 (2), din Legea 76/2002.
Programul de ocupare a fost proiectat astfel încât măsurile implementate să fie orientate către reprezentarea echilibrată a tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Cele mai uzitate măsuri fiind măsurile de mediere, de informare şi consiliere/orientare profesională, furnizarea de pachete personalizate de măsuri active de ocupare, precum şi consolidarea relaţiilor cu partenerii sociali.

Mirel MANAFU