În Teleorman, numărul pensionarilor indemnizaţi, în scădere

Potrivit statisticilor întocmite la nivelul Casei Judeţene de Pensii, la finele lunii mai, în judeţul nostru, au fost înregistraţi nu număr de 94.665 pensionari, ceea ce înseamnă că numărul acestor a scăzut cu aproximativ 268 de pensionari, faţă de cei 94.933 pensionari, atâţia câţi erau înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie.
În ceea ce priveşte categoriile de pensionari, la nivelul judeţului Teleorman, de la începutul anului şi până în prezent acestea au suferit modificări atât în plus, cât şi în minus.
Din numărul total de pensionari în plată la sfârşitul lunii anterioare, cele mai multe pensii (70.229) au fost acordate pensionarilor ajunşi la limită de vârstă. Numărul acestora a scăzut faţă de începutul anului, atunci când au fost scoşi la pensie, potrivit limitei de vârstă 70.403 persoane.
De asemenea, numărul pensiilor din agricultură a scăzut, de la 31.138, în luna ianuarie, la 30.164 la finele lunii mai.
O scădere semnificativă s-a înregistrat în cazul pensionarilor cu pensii consistente, cum este şi cazul pensionarilor grefieri.
La începutul anului erau în evidenţă 13 pensionari grefieri, iar la finele lunii anterioare, numărul acestora s-a redus la trei grefieri. O scădere s-a înregistrat şi în cazul indemnizaţiei acestora, de la 3.660.08 la începutul anului la 2896 lei, valoare înregistrată la finele lunii anterioare.
În schimb, în perioada menţionată, numărul pensiilor acordate foştilor magistraţi, a crescut de la 38 – 41 pensii. O creştere uşoară s-a înregistrat şi în cazul indemnizaţiei acordate magistraţilor, de la 9.389 lei în ianuarie, la 9455 lei în luna mai.
În perioada lunii trecute, 16.924 de persoane beneficiază de suma de 77,14 lei, ceea ce reprezintă un venit minim garantat, iar alte 14.805 persoane beneficiază de o pensie de urmaş, care poate ajunge la o valoare maximă de 1524 lei.
În perioada menţionată, alte 144 de persoane au ieşit la pensie anticipat.
De ajutorul social, în valoare de 207,56 lei au beneficiat luna trecută un număr de 18 persoane. În raport cu situaţia de la începutul anului, numărul beneficiarilor de ajutor social, a rămas constant. Aceeaşi situaţie constantă, se menţine şi în cazul singurului parlamentar pensionar, din judeţul nostru, care beneficiază de o indemnizaţie de 4.476 lei.

M.M.