În Teleorman, efectivele de animale, într-o uşoară creştere faţă de anul trecut

Pentru a-şi asigura existenţa, păstrând totodată şi tradiţia moştenită de la înaintaşi, mai bine de jumătate dintre teleormănenii ce locuiesc în mediul rural cresc în propriile gospodării diferite specii de animale şi păsări. Din datele oficiale prezentate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman rezultă că efectivele de animale aflate în proprietatea teleormănenilor în primele nouă luni ale acestui an sunt într-o uşoară creştere faţă de cele înregistrate aceeaşi perioadă a anului 2012. Datele statistice referitoare la efectivele existente în judeţul nostru la data de 30 septembrie 2013 relevă faptul că în sectorul privat teleormănean existau 35.186 capete bovine, 174.193 capete porcine, 143.478 ovine, 74.600 caprine, 2.501.963 capete păsări, 15.600 cabaline, 2.000 de iepuri şi 50.500 de familii de albine. În ceea ce priveşte efectivele de bovine, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în 2013 se constată o creştere de 4.156 capete, în timp ce la efectivele de porcine se înregistrează a scădere de 2.182 capete. Şi la păsări se înregistrează o anumită creştere a efectivelor, dar aceasta este nesemnificativă.
Efectivele de capre au crescut cu 5.350 capete, de la 69.250 capete înregistrate la data de 30 septembrie 2012 la 74.600 capete existente la data de 30 septembrie 2013.
În aceeaşi perioadă, numărul cabalinelor a scăzut cu 1.200 capete, de la 16.800 capete la 15.600 capete.
O creştere importantă a efectivelor aflate în proprietatea teleormănenilor s-a înregistrat în sectorul creşterii albinelor, numărul familiilor de albine sporind de la 45.350 familii în septembrie 2012 la 50.500 familii la începutul lunii octombrie 2013.
Interesul teleormănenilor pentru sporirea efectivelor de bovine, caprine, ovine şi familii de albine s-a datorat sprijinului financiar pe care aceştia l-au primit în ultimii trei-patru ani, prin accesarea de fonduri nerambursabile aferente Măsurii 141 – “Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă” şi subvenţiile oferite de stat pentru efectivele de animale deţinute. Sprijin care, iată, s-a dovedit benefic pentru deţinătorii de animale, dar şi pentru menţinerea în România la un anumit nivel de dezvoltare a sectorului de creştere a animalelor.
Din păcate, de la începutul acestui an guvernanţii români au introdus impozitarea micilor fermieri pentru animalele pe care le deţin, iar conducerea Ministerului Agriculturii a renunţat la acordarea de sprijin financiar nerambursabil, din fonduri europene, persoanelor fizice care şi-au propus să dezvolte mici afaceri de familie în sectorul vegetal şi în cel al creşterii animalelor. Într-o atare situaţie, crescătorii de animale teleormăneni au trecut la vânzarea unei bune părţi din efectivele deţinute. Târgurile şi oboarele din întreaga ţară, dar şi Internetul sunt pline de oferte privind vânzarea de animale, numai că pentru acestea nu se găsesc cumpărători. Datorită lipsei banilor, mulţi dintre deţinătorii de animale se văd nevoiţi să-şi vândă vacile, oile, porcii, caprele pe care nu le mai pot ţine la preţuri derizorii.

George ZAVERA