În Teleorman, doar trei Grupuri de acţiune locală se zbat pentru accesarea de fonduri europene nerabursabile

Grupurile de acţiune locală (GAL) sunt constituite din autorităţi publice locale, agenţi economici, ONG-uri dintr-o microregiune, iar misiunea acestora este aceea de a implementa strategii de dezvoltare locală în parteneriat public privat. Ele promovează proiecte de dezvoltare locală, prin atragerea de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Axa 4 LEADER, finanţarea derulându-se prin intermediul Ministerului Agriculturi şi Dezvoltării Rurale. La sumele primite drept finanţare nerambursabilă se adaugă fondurile puse la dispoziţie de către membrii fiecărui GAL în parte. Banii sunt utilizaţi pentru derularea unor proiecte publice dar şi pentru dezvoltarea unor unităţi economice private în scopul creării de noi locuri de muncă.
La această dată, în România sunt 163 Grupuri de acţiune locală. Din acestea, 81 au fost înfiinţate şi au primit finanţare în anul 2012, iar 82 au fost constituite în 2013 şi au depus proiecte pentru accesarea de fonduri europene la Agenţia de Plăţi de Dezvoltare şi Pescuit, selecţia fiind făcută de către MADR. Aria de derulare a proiectelor de dezvoltare rurală este foarte mare. Spre exemplu, un GAL poate să aibă o linie de finanţare care să susţină activitatea fermierilor, a tinerilor fermieri în cadrul Măsurii 112 din PNDR, există apoi GAL-uri care au linii de finanţare deschise pentru activităţi nonagricole, cum ar fi Măsura 313 din PNDR, dar şi GAL-uri care finanţează infrastructura locală, respectiv modernizarea drumurilor şi execuţia de sisteme de apă şi canalizare.
Deşi un GAL poate primi finanţare nerambursabilă cuprinsă între 550 mii şi un milion de euro, în Teleorman, conform situaţiei centralizate la Prefectură, au fost constituite şi sunt funcţionale doar şase Grupuri de Acţiune Locală. Trei dintre acestea sunt constituite pe teritoriul exclusiv al judeţului, alte câteva localităţi teleormănene făcând parte din trei GAL-uri înfiinţate în judeţele învecinate.

  1.   GAL “Dunărea de Sud”, pe raza localităţilor: Suhaia, Bragadiru, Crângu, Dracea,
  2. Fântânele, Viişoara, Piatra, Lisa, Seaca, Traian, Frumoasa, Smîrdioasa, Izvoarele, Bujoru, Năsturelu, Pietroşani şi comuna Găujani din judeţul Giurgiu. Grupul de acţiune locală, cu sediul în comuna Suhaia, a fost înfiinţat în anul 2011 pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală, selectarea şi promovarea proiectelor iniţiate în parteneriat public privat.
  3.   GAL “De la Sâi la Călmăţui”, cu sediul în comuna Călmăţuiu, cuprinzând localităţile: Călmăţuiu, Călmăţuiu de Sus, Lunca, Saelele, Uda Clocociov. Obiectul de activitate : implementarea strategiilor de dezvoltare locală.
  4.   GAL “Câmpia Burnazului”, cu sediul în comuna Peretu, înfiinţat în anul 2012 pentru implementarea activităţilor specifice măsurilor 4.1., 4.2.1., 4.3.1.2., pe raza localităţilor Orbeasca şi Peretu.
  5.   GAL “ECO-LEG OLT INFERIOR”, cu sediul în comuna Vişina – Olt, a fost constituit în anul 2012 pentru susţinerea în comun a unor proiecte care vizează creşterea competitivităţii din sectorul agricol. În componenţa acestui GAL se află 7 localităţi din judeţul Olt, precum şi comunele teleormănene Islaz şi Segarcea Vale.
  6.  GAL “Lunca Argeşului”, constituit în anul 2012, cu sediul în comuna Mozăceni – Argeş, pentru proiecte de dezvoltare rurală durabilă, având în componenţă 11 localităţi din judeţul Argeş şi comuna teleormăneană Tătărăştii de Sus.
  7.   GAL “MicroRegiunea Dâmboviţa Sud-Vest”, cu sediul la Găeşti, din structura acestei asociaţii, alături de 11 localităţi dâmboviţene, făcând parte şi comuna teleormăneană Sârbeni, scopul asociaţiei fiind elaborarea şi implementarea de strategii de dezvoltare rurală.

Cele şase Grupuri de acţiune locală au participat cu proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile, proiecte declarate eligibile în cadrul diferitelor sesiuni de selecţie organizate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Peste 600 milioane euro vor fi utilizaţi prin GAL-uri
La nivelul GAL-urilor au fost selectate şi aprobate spre finanţare aproxima¬tiv 1.700 de proiecte. Numărul de proiecte va fi însă mult mai mare, pentru că implementarea propriu-zisă va fi prelungită la toate proiectele din PNDR până la 31 decembrie 2015. Suma totală estimată la nivelul tuturor GAL-urilor este de aproximativ 400 milioane euro, aceasta fiind valoarea grantului care vine din partea UE şi a Guvernului României. La această sumă, în funcţie de specificul măsurilor, se adaugă şi cofinanţarea privată, care va fi în jurul sumei de 200 milioane euro, în funcţie de proiectele depuse.
Avantajul accesării de fonduri nerambursabile prin Grupurile de Acţiune Locală este evident. Decizia de finanţare nu se ia în cadrul Centrelor Regionale ale APDRP sau la nivel naţional, ci chiar la nivelul GAL-ului. Această particularitate dă foarte mare flexibilitate, mai ales în ceea ce priveşte lansarea apelurilor de proiecte. Trebuie să ţinem cont de faptul că într-un GAL apelul proiectelor şi posibilitatea ca un beneficiar să depună proiecte nu sunt limitate de lansarea la nivel naţional a unei linii de finanţare. GAL-ul este suveran şi are posibilitatea ca în orice moment să lanseze o linie de finanţare pe oricare dintre măsurile cuprinse în strategie. În momentul în care o asemenea linie este deschisă, informaţie care poate fi găsită pe site-ul GAL-ului sau la primăriile partenere din teritoriul GAL, potenţialii beneficiari trebuie să realizeze documentaţia în conformitate cu ghidurile şi rigorile care sunt prezentate pentru orice proiect din PNDR. Proiectele vor fi înaintate de către potenţialii beneficiari la GAL-ul din zona din care aceştia fac parte, după verificările privind eligibilitatea proiectele fiind supuse atenţiei Comitetul de Selecţie, compus din persoane aflate în teritoriul GAL. Este un proces transparent. Raportul de selecţie se publică pe pagina de Internet şi în ziare, astfel încât fiecare beneficiar să afle ce s-a întâmplat cu dosarul depus la GAL. După această etapă, proiectul ajunge la Agenţia pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, care face ultimele verificări, ea fiind autoritatea de finanţare, în urma aprobării încheindu-se contractul cu beneficiarul.

George ZAVERA