În Teleorman creştere uşoară a ofertei de muncă

În săptămâna 9-16 ianuarie 2013, prin Agenţia Judeţean pentru Ocuparea Forţei de Muncă a judeţului Teleorman, sunt oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, un număr total de 116 posturi, distribuite în mod egal celor două zone Alexandria şi Roşiorii de Vede.
Dintre aceste o mică parte, şi anume 8 posturi au adresabilitate persoanelor cu studii superioare din domeniul inginer electrotehnist pentru care sunt disponibile cinci posturi. Celelalte trei posturi sunt pentru operator introducere, validare şi prelucrare date, referent relaţii externe şi un consilier juridic.
Toate cele opt posturi cu studii superioare sunt disponibile pentru zona Alexandriei.
În ceea ce priveşte posturile disponibile pentru zona Roşiorii de Vede, cea mai mare ofertă se adresează muncitorilor necalificaţi şi confecţioneri, prelucrători în industria confecţiilor cu un total de 40 de posturi.
Cerere ridicată se înregistrează şi în cazul confecţionerilor-asamblori de articole textile (10) posturi. Iar celelalte posturi sunt pentru lăcătuşi mecanici, tehnicieni mecanici, şi sudori.
La acest capitol al studiilor medii, în zona Alexandria oferta este mult mai variată.
Astfel, o cerere ridicată se înregistrează pentru agenţii de vânzări (15) posturi. Celelalte posturi fiind de lucrători comerciali, operator de reţea de calculatoare, şef depozit, manipulant mărfuri, şofer de autoturisme şi camionete, muncitori necalificaţi în industria confecţiilor, comisioner, cantaragiu şi fochist pentru cazane de abur şi apă fierbinte.
De remarcat faptul că pentru unele din posturile care se adresează persoanelor cu studii medii, se solicită vechime în câmpul muncii de 3 şi până la 10 ani.
Iar în ceea ce priveşte contractele de muncă acestea se vor semna pe perioadă nedeterminată.
Oferta de locuri de muncă din această săptămână se poate schimba în funcţie de perioada de valabilitate.

Mirel MANAFU