În Teleorman, cadastrarea gratuită a terenurilor continuă în 24 de comune * Finanțarea lucrărilor de cadastru și intabulare a terenurilor se asigură din fonduri europene

În urmă cu două săptămâni, în presa românească s-a dat curs îngrijorării primăriilor în ceea ce privește continuarea Programului de cadastrare gratuită a terenurilor agricole, printr-un act normativ emis de Guvern fiind tăiate fondurile pentru următorii trei ani alocate de la bugetul de stat. O știre de ultimă oră aduce clarificări în ceea ce privește continuarea Programului de cadastrare gratuită a terenurilor și înscrierea acestora în sistemul integrat de carte funciară. Cadastrarea terenurilor agricole se va face în continuare cu finanțare din fonduri europene, România reușind să atragă 312 milioane euro prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conform legii, Programul Național de Cadastru și Carte Funciară este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, peste 850 milioane euro, și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de 312 milioane euro. O altă sursă de finanțare o poate reprezenta și fondurile din bugetele locale ale primăriilor.

În cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, ce vizează cadastrarea și înregistrarea în cartea funciară gratuită a tuturor imobilelor din România, până în anul 2023, sunt cuprinse 660 de comune din toate județele țării, care vor beneficia de fonduri europene.

“Vom folosi aceste fonduri, de aproximativ 312 milioane euro, pentru a înregistra, gratuit, 5.756.387 hectare de teren din mediul rural, reprezentând suprafața totală a 660 de unități administrativ teritoriale”, a declarat Radu Codruț Ștefănescu, președinte director general al ANCPI.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat lista, actualizată, cuprinzând cele 660 de comune care vor beneficia de cadastrare integral din fonduri externe nerambursabile. Localitățile care vor beneficia de aceste fonduri au fost alese de o comisie din care au făcut parte specialiști din Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor și ai ANCPI. Au fost alese localitățile care fac parte din Master Planul General de Transport al României, cele care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe și cele în care sunt identificate ca zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Pe lista comunelor care vor fi cadastrate integral din fonduri europene pot fi regăsite și unitățile administrativ teritoriale în care au fost deja inițiate procedurile pentru înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și care îndeplinesc criteriile de prioritizare. În acest caz vor fi scoase la licitație doar sectoarele cadastrale în care nu au început lucrările, așa cum a precizat directorul general al ANCPI.

Din județul Teleorman, pentru continuarea lucrărilor de cadastru și intabularea gratuită a terenurilor în sistemul de carte funciară, din fonduri europene nerambursabile, au fost alese 24 de localități rurale. Este vorba de comunele : Blejești, Botoroaga, Brânceni, Bujoru, Buzescu, Drăgănești de Vede, Drăgănești Vlașca, Găleteni, Islaz, Lunca, Măgura, Măldăeni, Mavrodin, Nanov, Nenciulești, Olteni, Peretu, Rădoești, Scrioaștea, Seaca, Segarcea Vale, Troianul, Vârtoape și Vedea.

La această dată, la nivel național sunt cadastrate în totalitate 33 de localități, în alte 190 de comune fiind în desfășurare lucrări de cadastru genral la nivelul întregii unități administrativ teritoriale. Până acum au fost finalizate lucrările în 1.205 sectoare cadastrale din 494 localități și se afă în desfășurare lucrări de cadastru general în 15.564 de sectoare cadastrale din 1.906 localități.

George ZAVERA.