În Teleorman, aproximativ 30 de hectare de teren, afectate de inundaţii

Potrivit informaţiilor de la I.S.U.”A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, ca urmarea a evoluţiei fenomenelor hidro-meteorologice periculoase produse în ultimele zile la nivelul judeţului nostru, s-a activat Comandamentul Operaţional. Din componenţa acestuia fac parte reprezentanţi ai instituţiei Prefectului judeţului Teleorman, I.S.U., Poliţiei de Frontieră, Sistemului de Gospodărire a Apelor, care sunt în măsură să gestioneze situaţiile de urgenţă generate de riscurile specifice.
Astfel, Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman, anunţă pe această cale menţinerea fazei I de apărare a incintelor îndiguite, râul Vedea, fluviul Dunărea, Bujoru – Pietroşani, Liţa – Olt – Seaca, Seaca – Zimnicea , amonte şi Seaca – Zimnicea aval.
În ceea ce priveşte Incinta îndiguită, fluviul Dunărea, Zimnicea – Năsturelu, aceasta a intrat în faza II-a de apărare, iar incinta Dig nr.3 râul Vedea, a intrat în faza I-a de apărare datorită remuului pe fluviul Dunărea.
Potrivit datelor furnizate de ANIF- Filiala Teleorman sunt afectate de luciu de apă cât şi fenomenului de băltire, datorită creşterii pânzei de apă freatică, o suprafaţă de 29 hectare de teren.
Dintre acestea 12 hectare de izlaz sunt afectate în comuna Bragadiru, în vecinătatea râului Vedea şi alte 17 hectare de ogor, amplasate între km 12.000 şi km 13.800 dig Dunăre, din incinta Seaca – Zimnicea Amonte în zona localităţii Lisa.
Astfel, au fost luate măsuri de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
La nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor, se menţine în continuare starea de atenţie, monitorizându-se evoluţia nivelurilor şi a debitelor precum şi lucrările hidrotehnice cu rol de apărare din administrare; se acţionează conform planurilor de apărare împotriva inundaţiilor asigurându-se supravegherea în permanenţă a digurilor de apărare cu echipele de intervenţie ale formaţiilor de lucru. Iar la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă cât şi a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, se menţine în continuare starea de atenţie.
Astfel, situaţiile deosebite pot fi semnalate la serviciul de permanenţă al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă precum şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, prin apelarea numerelor de telefon 0247/311113 şi 0247/311150.

Mirel MANAFU