În Teleorman, aproape 800 de dosare, depuse pentru concursul de Titularizare

Ultima zi de depunere a dosarelor în vederea înscrierilor la concursul de Titularizare a fost vineri, 17 mai 2013. Până la această dată, aproape 800 de cadre didactice teleormănene s-au înscris la concurs, pentru cele 877 de posturi disponibile în şcoli din mediul urban şi rural. Dintre acestea, doar 54 sunt titularizabile, iar restul posturilor sunt pentru suplinitori sau pe perioadă determinată.
Cele mai multe dosare, 160, din totalul celor 798 depuse, sunt pentru posturi de educatoare, iar alte 115, pentru învăţătoare. La o catedră de limba şi literatura română aspiră 67 de persoane şi cu 7 mai puţine, pentru un post de profesor de educaţie fizică şi sport. Alte posturi pentru care s-au depus dosare sunt: profesor de geografie – 43; profesor de engleză – 36; profesor de istorie – 35; profesor de religie – 28; profesor de matematică – 26.
În Teleorman, concursul de titularizare se susţine în trei centre de concurs, şi anume: Centrul nr. 1-Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria; Centrul nr. 2 – Colegiul Naţional „Al. D. Ghica” Alexandria şi Centrul nr. 3 – Liceul Teoretic „A.I. Cuza” Alexandria.
Ca şi anul trecut, examenul constă în proba scrisă şi inspecţia la clasă, iar neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
Fişele de înscriere vor fi validate până astăzi, la ora 16:00.
Lista candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă, va fi afişată pe 27 mai, iar între 27 mai-28 iunie urmează să fie organizate şi desfăşurate inspecţiile la clasă. Pe 30 iulie, candidaţii la titularizare vor susţine proba scrisă.
Primele rezultate vor fi afişate în data de 5 august. Cei care vor să depună contestaţii o pot face la ISJ Teleorman, în perioada 5 – 6 august, iar rezultatele finale vor fi anunţate în 8 august.
Candidaţii care au obţinut peste media 7.00 vor fi repartizaţi pe 9 august, într-o primă etapă, pe posturile cu durată nedeterminată, iar cei care au obţinut puţin peste media 5.00 vor fi repartizaţi pe 14 august, în cadrul celei de-a doua etape, pe posturile cu durată determinată.

M. MEILĂ