În Teleorman, 298 de fermieri au primit ajutor financiar pentru producția de tomate

În cadrul schemei de “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producției de tomate în spaţii protejate”, în acest an în Teleorman s-au înscris 343 de legumicultori. Din totalul fermierilor care au optat pentru sprijin financiar în vederea cultivării de tomate în sere și solarii au beneficiat de ajutor financiar 298 de legumicultori, iar 55 de fermieri nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate.

În primul ciclu de producție tomate în spații protejate au beneficiat de sprijin financiar un număr de 213 fermieri, care au încasat suma de 2 871 538,2 lei, iar în ciclul 2 de producție aferent acestui program au solicitat sprijin 75 fermieri, care au primit suma totală de 930576 lei. Au beneficiat de sprijin financiar legumicultorii care produc tomate în spații protejate, aceștia făcând parte din categoria producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, producătorilor agricoli organizați ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, precum și producătorii agricoli persoane juridice.

Valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 euro/beneficiar/an. Pentru o evaluare corectă a producției de tomate, în cererea de sprijin financiar fost prevăzută obligativitatea producătorilor de tomate ca la finalul recoltării să comunice Direcției Agricole Județene, pe bază de documente, cantitatea totală de tomate obținută pe suprafața de 1.000 m2.

Programul de sprijin pentru producția de tomate în spații protejate continuă și în anul 2018. În acest sens, Guvernul a aprobat în această săptămână schema de “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018. Resursele financiare necesare aplicării schemei sunt de 183 de milioane lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 40 de milioane euro.Cultivatorii de tomate în spații protejate vor putea depune solicitări de înscriere în acest Program încă de la începutul anului 2018.

Schema de minimis pentru anul viitor este similară anului 2017 și se va implementa de către Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ). Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2018“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării;
  • Să obțină o producție de minimim 2 kg de tomate/mp și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției;
  • Să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;
  • Să valorifice producția în perioadele ianuarie-mai inclusiv, și/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

George ZAVERA