În Teleorman, 204.000 hectare sunt cuprinse în programul de cadastrare și înscriere în cartea funciară

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară finanțează din fonduri proprii lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrative teritoriale (UAT), având ca obiect sectoarele cadastrale care cuprind imobile din extravilan. În anul 2017, conform conducerii Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman, s-au încheiat 88 contracte de finanțare între OCPI Teleorman și 87 UAT-uri din județ, dintr-un număr total de 88 UAT-uri eligibile pe această formă de finanțare. UAT Izvoarele a încheiat 2 contracte de finanțare. Doar UAT Islaz nu a încheiat contract de finanțare. Din totalul de 88 contracte de finanțare încheiate în acest an, 4 contracte, respectiv cu localitățile Nanov, Cosmești, Trivalea Moșteni și Zâmbreasca au fost reziliate, ca urmare a nerespectării de către UAT-uri a procedurilor de achiziție ori a obligațiilor din contracte.

Pentru contractele încheiate în anul 2017, fiecare unitate administrativ teritorială din județ beneficiază de finanțare în limita sumei de 150.000 ron/UAT, buget multianual, valabil până în anul 2019.

Unitățile administrativ teritoriale au avut posibilitatea de încheia contracte de achiziție publică cu persoane fizice și firme autorizate să efectueze lucrări de cadastru în termen de 45 zile de la data încheierii contractului de finanțare dintre OCPI Teleorman și fiecare UAT în parte.

Plata notarilor pentru dezbaterea succesiunilor se face de către OCCPI Teleorman

Conducerea OCCPI Teleorman precizează faptul că notarii publici sunt direct implicați în derularea Programului Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin rezolvarea succesiunilor nedezbătute, în cazul proprietarilor decedați, la solicitarea UAT-urilor și OCPI Teleorman, pentru imobile cuprinse în sectoare cadastrale supuse lucrărilor de înregistrare sistematică. Plata notarilor este făcută de către OCPI Teleorman, din venituri proprii.

Valoarea sumelor ce vor fi achitate de OCPI Teleorman, aferente acestor contracte de finanțare , va fi de de 9.436.495,94 lei pentru suprafata de 140.743 ha , care cuprinde 157.253 imobile.

Precizăm faptul că unitățile administrativ-teritoriale care finalizează în cursul anului 2017 sau in prima parte a anului 2018 lucrările de înregistrare sistematică initiate, având ca obiect sectoarele cadastrale, pot beneficia în a doua parte a anului 2018 de o nouă finanțare, în cuantum de 150.000 lei /UAT.

Suprafața de teren pentru care s-au derulat în anii anteriori și cea pentru care se derulează în prezent lucrări de înregistrare sistematică în județul Teleorman este de 204.024,49 ha, dintr-un total de 579.056 ha, reprezentând un procent de 35,23%.

Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului 294/2015 și este gestionat de Agenția Națională de cadastru și Publicitate Imobiliară.

George ZAVERA