În Teleorman, 1.670 de fermieri sunt controlaţi de inspectorii APIA!

În campania SAPS 2018 privind plata de subvenţii unice pe suprafaţă, pentru verificarea corectitudinii fermierilor privind suprafeţele declarate la APIA în vederea acordării de subvenţii agricole au fost cuprinşi peste 73.200 de agricultori din România. Potrivit datelor oficiale obţinute de revista AGROINFO , 21.666 de fermieri din toată ţara sunt cuprinşi de către Agrnţia Naţională de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură în eşantionul clasic de control pe teren pentru SAPS, din aceştia 491 de fermieri fiind incluşi în eşantionul de control în fermele zootehnice ECO. La controlul prin teledetecţie intră 51.537 de fermieri, din aceştia 6.269 fermieri fiind din rândul celor care desfăşoară agricultură ecologică şi a celor care au depus cereri de plată pentru zone verzi, iar 1742 din rândul tinerilor fermieri.

În Teleorman, au fost cuprinşi la control 1.670 de agricultori. Din aceştia, în eşantionul de control clasic au fost repartizaţi aleatoriu 443 de fermieri, iar în eşantionul de control din zootehnie cu scop ECO un număr de 7 fermieri. În eşantionul de control prin teledecţie au fost cuprinşi 1.227 fermieri, din aceştia 195 fermieri, la care verificările se realizează la faţa locului, făcând parte din rândul agricultorilor care au depus cereri pentru subvenţii pe măsurile ECO, AGRO şi zone verzi, precum şi un număr de 75 de exploataţii agricole la conducerea cărora se află tineri fermieri. Controalele, atât pe eşantionul clasic, cât şi pentru eşantionul de teledecţie se află în plină desfăşurare.

George ZAVERA