În septembrie, peste 350 persoane au reuşit angajarea

La nivelul judeţului Teleorman, un număr de 365 de persoane, au reuşit să obţină un loc de muncă cu acte în regulă, din cele peste 1770 de persoane intrate la măsurile active oferite de A.J.O.F.M Teleorman.
Potrivit programului de ocupare a forţei de muncă din perioada menţionată, cele mai multe persoane (252), au reuşit angajarea în urma acordării serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante. Aproximativ 60 de persoane au reuşit să obţină un loc de muncă în urma acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională. Iar alte 21 de persoane au beneficiat de alocaţii la angajare, pentru că s-au reîncadrat în muncă înainte de expirarea şomajului.
Chiar şi în urma absolvirii cursurilor de formare profesională, au fost persoane care şi-au găsit un loc de muncă. Acestea au fost în număr de 19.
Statisticile mai arată că, alte opt persoane absolvente încadrate, au beneficiat de primă de încadrare, conform art.72(2), din Legea 76/2002.
Prin programul de stimularea mobilităţii forţei de muncă, cinci persoane au reuşit încadrarea.
Iar prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii nr.116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, doar o singură persoană a reuşit angajarea.
În vederea creşterii şanselor de ocupare, A.J.O.F.M Teleorman asigură, gratuit, servicii de informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formare profesională; stimularea mobilităţii forţei de muncă. La toate aceste servicii, se mai adaugă, bursa locurilor de muncă dar şi caravana ocupării în mediul rural şi în comunităţile de etnie romă.

Mirel MANAFU