În septembrie 2024, legea pensiilor va fi înlocuită de Legea 360/2023

Din toamnă, pensiile publice vor fi reglementate de o nouă lege, care aduce mai multe modificări, unele dintre ele vizând perioadele asimilate stagiilor de cotizare. De exemplu, din actuala listă a perioadelor asimilate dispar cele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate

Legea 360/2023, va reglementa, din toamna acestui an, sistemul pensiilor publice din țara noastră. Unele prevederi ale noii legi se aplică din ianuarie 2024, dar cele mai multe se aplică de la 1 septembrie 2024.

O parte din prevederile noii legi se aplica însă de la 1 ianuarie 2024, si anume:

  • Persoanele asigurate in sistemul public de pensii care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot opta intre acordarea pensiei pentru limita de vârsta si continuarea activității, cu acordul anual al angajatorului, pana la împlinirea vârstei de 70 de ani;
  • In anul 2024, valoarea punctului de pensie prevăzuta pentru anul 2023, respectiv de 1.785 de lei, se majorează cu 13,8% si este de 2.032 de lei;
  • Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătoreasca competenta. Deciziile necontestate in acest termen sunt definitive;
  • Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările si completările ulterioare, se abroga la data de 1 ianuarie 2024;
  • In termen de 90 de zile de la data publicării noii legi in Monitorul Oficial al României se emit norme metodologice, la propunerea Ministerului Muncii si Solidarității Sociale, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, publicata in Monitorul Oficial nr. 1.089 din 4 decembrie 2023

Actuala lege a pensiilor, cât și cea nouă, care va reglementa, din toamnă, acest domeniu, dau dreptul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I să primească, pe lângă pensie, o indemnizație pentru însoțitor. Totuși, noua lege aduce schimbarea modului în care se calculează această indemnizație, din septembrie urmând să fie raportată la salariul minim, nu la punctul de pensie, ca acum, ceea ce va însemna o majorare de câțiva zeci de lei.

Cuantumul indemnizației pentru însoțitor va reprezenta, de la 1 septembrie, 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plata. Dacă salariul minim își păstrează actuala valoare (3.300 de lei) până atunci, în toamnă, valoarea indemnizației va fi de 1.650 de lei.

Acum, Legea 263/2010, că valoarea indemnizației pentru însoțitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie. Deoarece punctul de pensie a crescut, la începutul anului, la 2.032 de lei, valoarea indemnizației este acum de 1.626 de lei.

Așadar, din toamnă, valoarea indemnizației pentru însoțitor ar urma să crească cu 24 de lei.

Mircea OLTEANU