În regiunea Sud Muntenia, potențialii investitori au depus 747 proiecte, suma nerambursabilă solicitată fiind de 2,64 miliarde de lei

Microîntreprinderile au depus 460 de proiecte, prin care au solicitat fonduri nerambursabile de peste 324 de milioane de lei, iar întreprinderile mici și mijlocii 190 de proiecte, în valoare de 600 de milioane de lei.

Din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia fac parte șapte județe, respectiv Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița,Giurgiu, Prahova și Teleorman.Conform conducerii ADR Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 au fost depuse 747 de proiecte. Aplicații prin care sunt solicitate de către potențialii beneficiari din mediul public și din mediul privat din cele șapte județe fonduri nerambursabile de peste 2,64 de miliarde de lei pentru punerea în valoare a unor proiecte de investiții.

„Până în momentul de față avem depuse aproape 750 de proiecte pe toate liniile de finanțare deschise în cadrul programului. Aceste aplicații totalizează aproape 3,5 miliarde de lei, din care suma solicitată de potențialii beneficiari depășește 2,64 miliarde de lei, din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat. Astfel, valoarea totală solicitată reprezintă aproape 60% din alocarea POR pentru regiunea Sud Muntenia pe perioada 2014 – 2020. În acest moment avem 83 de contracte semnate, în valoare de peste 486 de milioane de lei, din care aproape 450 de milioane de lei reprezintă suma totală nerambursabilă solicitată de beneficiari. Cel mai mare număr de proiecte a fost depus de mediul privat, care a dovedit un interes major pentru Prioritatea de investiții 2.1. Astfel, microîntreprinderile, în calitate de aplicanți eligibili, au depus 460 de proiecte, prin care au solicitat fonduri de peste 324 de milioane de lei, ceea ce reprezintă 200% din alocarea regională pentru această linie de finanțare.”, a precizat directorul executiv al ADR Sud Muntenia, în cadrul unei conferințe de presă.

Principalele preocupări ale Agenției, în calitate de Organism Intermediar pentru POR în Sud Muntenia, vizează accelerarea procesului de evaluare a aplicațiilor depuse în cadrul programului, pentru ca beneficiarii să poată demara într-un timp cât mai scurt implementarea proiectelor de investiții. Astfel, atenția este îndreptată în mod deosebit asupra Priorității de investiții 2.2, dedicată întreprinderilor mici și mijlocii, unde sunt depuse 190 de proiecte, prin care sunt solicitate fonduri de aproape 600 de milioane de lei, cererea fiind astfel de 5 ori mai mare față de valoarea alocării regionale pentru această linie de finanțare.

De asemenea, o importanță majoră o reprezintă cererile depuse de cele șapte județe ale regiunii noastre în cadrul celor două apeluri de proiecte deschise în cadrul Priorității de investiții 6.1, destinată modernizării și reabilitării rețelelor de drumuri județene, ce asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T. Prin această prioritate, regiunii noastre îi sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125 de milioane de euro, cu ajutorul cărora se dorește modernizarea a trei trasee de drumuri județene propuse pentru finanțare, prin POR 2014 – 2020, ce totalizează peste 330 de kilometri lungime.

A consemnat George ZAVERA