În perioada sărbătorilor, în Teleorman inspectorii sanitar veterinar au aplicat amenzi de 2000 de lei

În perioada 21.12.2012 – 11.01.2013, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor au efectuat 1.863 de controale în unităţi care-şi desfăşoară activitatea în domenii de activitate precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, a altor produse alimentare, precum şi unităţi de depozitare pentru produse alimentare, seminţe, legume şi fructe.
Neregulile constatate au fost sancţionate prin aplicare unui număr de 9 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 12.500 de lei şi prin acordarea a 13 avertismente.
Pentru etichetare necorespunzătoare, în Teleorman, inspectorii sanitar veterinari au dat amenzi în valoare de 2000 lei.
De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

B.P.