În perioada 5 – 30 aprilie 2013 crescătorii de ovine şi caprine pot depune cererile pentru subvenţii

În perioada 5 – 30 aprilie 2013, crescătorii de ovine şi de caprine pot depune la centrele locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cererile pentru sprijinul financiar pe cap de animal aferent acestui an, potrivit Ordinului MADR nr. 165/2013, publicat, în urmă cu două zile, în Monitorul Oficial.
“Pentru a beneficia de subvenţie, solicitanţii trebuie să depună cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, însoţită de copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare”, după cum se precizează în Anexa la Ordinul MADR nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine.
Efectivul din exploataţie solicitat la plată trebuie să fie identificat şi înregistrat conform legislaţiei în domeniu, să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei şi să cuprindă minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013.
Cererile vor fi vizate de către asociaţiile profesionale
Cererile solicitanţilor trebuie să fie vizate de asociaţiile profesionale ale crescătorilor de ovine şi caprine funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei, care au cel puţin un angajat specialist – inginer zootehnist sau medic veterinar – de minimum 12 luni, până la data depunerii cererii, şi care sunt afiliate la o federaţie a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel naţional.
Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine cu drept de viză trebuie să depună la APIA următoarele documente: certificatul de înregistrare fiscală; hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei; adeverinţă eliberată de federaţia crescătorilor de ovine/caprine din care să reiasă calitatea de membru a asociaţiei; bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară; copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2012-2013.
Cererile pretipărite oferite de către APIA pot fi ridicate de către solicitanţi fie personal, fie prin reprezentanţii legali de la centrele judeţene şi locale ale acestei instituţii. Cererile pot fi completate şi online, individual sau prin operatorii SNIIA, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completare, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (21) se depune la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Controlul la faţa locului de către specialiştii APIA se desfăşoară în perioada 3 mai – 3 august 2013, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii sprijinului financiar trebuie să facă dovada efectivelor de femele ovine/caprine pentru care au depus cererea.

George ZAVERA