În perioada 10 Mai – 31 Iulie se desfășoară Recensământul General Agricol Runda 2020

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole, România deține 33% din numărul total de exploatații agricole din UE, cu o dimensiune medie de circa 3,6 ha/exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie la nivelul uniunii, de 16,6 ha/exploatație, de aici și importanța rezultatelor recensământului agricol devenind evidentă pentru fundamentarea Politicii Agricole Comune, care să asigure țării noastre un sector agricol durabil și competitiv.

Recensământul General Agricol, care, potrivit legislaţiei europene, trebuie să se desfăşoare lainterval de 10 ani, este o acţiune de mare anvergură care va oferi informaţiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou complet al caracteristicilor exploataţiilor agricole.

Datele colectate vor permite urmărirea unor indicatori statistici care măsoară impactul agriculturii asupra mediului dar si identificarea problemelor si aflarea raspunsurilor la intrebari precum:

Grupa de varsta a fermierilor care vor face agricultura in viitor?

Cate femei mai lucreaza in prezent in agricultura?

Avem in prezent o crestere a agriculturii ecologice?

Cum influenteaza agricultura mediul?

Cum se vor schimba metodele de productie in agricultura in viitor?

Colectarea datelor din teren se va efectua in perioada 10 mai -31 iulie si presupune obtinerea de informatii privind exploatatiile agricole ce utilizeaza suprafete agricole mai mari de 0,15 ha si/sau detin efective de animale, pasari, plantatii pomicole, sere si solarii, dar si modalitatea in care se gestioneaza productiile obtinute. Vor fi colectate de asemenea informatiice privesc persoanele care lucreaza in agricultura, cantitatile de produse obtinute in exploatatie si destinate vanzarilor .

Pentru furnizarea datelor din teren se va utiliza un chestionar electronic instalat pe tablete, iar acestea vor fi colectate de catre persoane abilitate si instruite in acest sens.

La nivelul judetului Teleorman, pentru fiecare localitate, vor exista echipe alcatuite din recenzori, recenzori sefi si coordonatori, iar datele solicitate vor fi inregistrate in baza liberei declaratii a cetatenilor, prin interviu direct cu reprezentantii exploatatiilor agricole cu si fara personalitate juridica .

De notat este faptul ca, toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul Recensământului General Agricol din România, runda 2020, sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Nu în ultimul rând, după centralizarea şi analizarea datelor, vor putea fi observate schimbările apărute faţă de anul 2010, când a fost ultimul recensământ agricol.

Avand in vedere ca in Ordonanta de Urgenta 22/2020 art. 19, privind Recensamantul agricol din Romania se specifica obligativitatea furnizarii acestor date, incalcarea prevederilor acestei OUG atrage dupa caz raspunderea disciplinara civila sau penala. Deci vor constitui contravenții,următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice sau juridice:

a) obstrucționarea de către seful exploatatiei agricole, în orice mod, a persoanelor implicate înacțiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor și controlului datelor ce fac obiectulacestei cercetări statistice;

b) refuzul furnizării de către seful exploatatiei Agricole a informațiilor prevăzute în chestionarul de recensământ;

c) furnizarea de date și informații eronate sau incomplete de către seful exploatatiei agricole

d) necompletarea sau neactualizarea registrului agricol

e) nerespectarea de către personalul de recensământ a dispozițiilor legale și a instrucțiunilorprivind modul de înregistrare și prelucrare a datelor și de păstrare a caracterului confidențial aldatelor statistice și personale declarate și înregistrate în chestionarul de recensământ;

f) refuzul personalului de recensământ de a preda materialele de recensământ la sfârșitul perioadei de recenzare;

g) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor colectate în alte scopuri decât cele statistice;

Rezultatele Recensamantului General Agricol vor asigura totodată informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a intelege mai bine stareași structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului.

B.P.

Lasă un răspuns