În lunile februarie și martie, GAL Dunărea de Sud pune le dispoziția investitorilor locali peste un milion de euro

Asociația Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, își desfășoară activitatea pe teritoriul a 16 comune din județul Teleorman, respectiv Bragadiru, Bujoru, Crângu, Dracea, Fântânele, Frumoasa, Izvoarele, Lisa, Năsturelu, Piatra, Pietroșani, Seaca, Smârdioasa, Suhaia, Traian, Viișoara și comuna Găujani, din județul Giurgiu.

Conducerea Asociației GAL Dunărea de Sud și-a făcut publică intenția de lansa în această lună și pe parcursul lunii martie 2018 apeluri de selecție pentru proiecte pe care le vor depune fermierii, unitățile administrativ teritoriale și alte categorii de beneficiari eligibili din mediul rural pentru investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile. Suma totală alocată pentru apelurile de proiecte ce vor fi lansate pe parcursul lunilor februarie și martie 2018 este de 1.039.000 euro.

Pentru Măsura M6/6B – Sprijin pentru înființarea, reabilitarea ori modernizarea infrastructurilor de bază la scară mică, ce va fi lansată în aceată lună, a fost prevăzută suma de 452.304 euro. Diferența de bani până la un milion de euro va fi alocată apelurilor de selecție de proiecte ce vor fi lansate, după luarea unei decizii finale în acest sens, în cursul lunii martie 2018. Astfel, pentru Măsura M1/2A – Învestiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole a fost repartizată suma de 136.228 euro, pentru măsura de finanțare nerambursabilă M2/2A – Dezvoltarea fermelor mici a fost alocată suma de 150.000 euro, iar pentru M5 Investiții pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GALl suma de 190.000 euro. În același timp, pentru măsura de finanțare M7/6B – Sprijin pentru înființarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale a fost prevăzută suma de 50.000 euro,pentru M8/6B – Sprijin pentru integrarea romilor a fost alocată suma de 5.571 euro, iar pentru M9/6B promovarea și valorificarea potențialuli teroritoriului GAL Dunărea de Sud suma de 50.000 euro.

Pentru informații complete privind alocarea de fonduri nerambursabile prin intermediul GAL Dunărea de Sud și modul în care pot fi accesate respectivele fonduri, persoanele fizice, fermierii, unitățile administrativ teritoriale și celelalte categorii de beneficiari eligibili pot consulta site-l oficial al acestei asociații nonguvernamentale.

George ZAVERA