În atenția fermierilor * A fost prelungit termenul până la care pot fi depuse proiecte privind procesarea produselor agricole

Noul termen până la care se pot depune proiectele de investiții privind procesarea și marketingul produselor agricole la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este 30 noiembrie 2017, ora 16.00.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a prelungit sesiuniea de primire a proiectelor de investiții în procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea obținerii de produse neagricole, prin intermediul schemei de ajutoare de stat prin submăsura 4.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, până la 30 noiembrie 2017, ora 16:00. Sunt încă disponibile fonduri nerambursabile însumând 44 milioane euro.

Pentru ca fermierii și ceilalți investitori din agricultură să-și eficientizeze activitatea este nevoie ca pe lângă producția agricolă să existe și procesare. Submăsura 4.2 ”Sprjin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” a fost instituită pentru a se finanța din fonduri nerambursabile acea parte din lanțul economic de care România are poate cea mai mare nevoie, și anume procesarea. Procesare care să conducă la obținerea de produse cu valoare adăugat și implicit la venituri cât mai mari pentru cei care au hotărât să investească în activitatea de procesare și în marketingul produselor agricole. O activitate care ar trebui să schimbe situația actuală, în care țara noastră este furnizoare exclusivă de materie primă, ieftină, procesarea materiilor prime agricole urmând să aducă plus valoare și implicit creșterea contribuției sectorului agricol la Produsul Intern Brut. Prin astfel de investiții va fi îmbunătățită performanţa întreprinderilor, valorificarea superioară a materiilor prime conducând la creșterea veniturilor fermierilor.

Alocarea financiară, disponibilă în sesiunea din acest an, pentru schema aferentă sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” este de 70 de milioane de euro. Până în prezent, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a primit on-line 28 de cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de peste 26 de milioane de euro. Ceea ce înseamnă că la această dată mai sunt disponibile fonduri financiare nerambursabile însumând 44 milioane euro.

Dintre investițiile eligibile prin schema GBER se numără și fabricarea produselor de panificație, procesarea legumelor, producereea îngheţatei şi a șerbetului, dar și fabricarea unor băuturi răcoritoare tradiționale și a unor sortimente de bere, cum ar fi berea artizanală. Valoarea finanțării este de maximum 2,5 milioane de euro/ proiect, în funcție de tipul de beneficiar și de specificul investiției.

Sprijinul acordat pentru procesarea produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole, prin sM 4.2, este de până la 50% nerambursabil și este corelat cu tipul întreprinderii, tipul investiției și zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția. Pragul de calitate lunar, stabilit pentru luna noiembrie 2017, este de 15 puncte.

Depunerea cererilor de finanțare se face on-line pe pagina oficială a AFIR, www.afir.info, până la termenul limită al sesiunii, 30 noiembrie 2017, ora 16:00. Fermierii și ceilalți investitori interesați să depună cereri de finanțare pe sM 4.2 pot consulta gratuit Ghidul solicitantului și anexele aferente pe site-ul AFIR, la secțiunea „Investiții PNDR”.

George ZAVERA