În anul 2018, fermierii au la dispoziție fonduri nerambursabile însumând 1 miliard de euro

Prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), fermierii din România au în acest an la dispoziție suma de 1 miliard de euro, sumă ce va putea fi accesată în cadrul măsurilor de finanțare derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Modalitatea de obținere a finanțării este identică cu cea practicată în anii precedenți, pentru aceasta fermierii urmând să conceapă proiecte de finanțare eligibile în cadrul măsurii pe care au ales să o acceseze.

Ministerul Agriculturii a anunțat că în anul 2018, pe lângă măsurile de finanțare existente, vor fi lansate și măsuri noi, solicitate de fermieri. Între măsurile noi de finanțare ce vor fi lansate în acest an se vor afla și măsura de compensare a riscurilor în agricultură, precum și măsura referitoare la bunăstarea animalelor. Cele mai accesibile măsuri/submăsuri de finanțare prin care fermierii pot încasa fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea propriilor afaceri din agricultură în anul 2018 au fost precizate de către conducerea AFIR.

Investiții în exploatații agricole

Prin submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole, deținătorii fermelor de mici dimensiuni pot încasa până la 100.000 euro, iar cei care vor investi în crearea de lanțuri alimentare integrate vor putea accesa fonduri de până la 2.000.000 euro. Fermierii pot utiliza fondurile pentru dotarea exploatațiilor lor cu utilaje agricole, pentru achiziționarea de echipamente performante, pentru diversificarea producției sau pentru comercializarea directă a produselor obținute, în cadrul unor lanțuri alimentare integrate.

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri prevede o finanțare de maximum 50.000 euro pentru orice exploatație agricolă care are ca lider un fermier cu vârsta de până la 40 de ani. Scopul acestei submăsuri este acela de a încuraja tinerii să se specializeze într-un sector agricol și să devină competitivi în acel domeniu prin perfecționare și dobândirea de experiență. Suma aferentă sprijinului poate fi folosită atât pentru investiții în ferme specializate în producția vegetală sau zootehnie, dar și pentru investiții în pomicultură, viticultură și legumicultură.

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Deținătorii unor exploatații agricole de mici dimensiuni pot accesa fonduri europene prin Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și în anul 2018. Prin această submăsură, fermierii pot primi un ajutor financiar de până la 15.000 euro, din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la bugetul de stat.

Submăsura are ca scop îmbunătățirea gradului de competitivitate al fermelor de mici dimensiuni și orientarea acestora către piața organizată. Suma poate fi folosită pentru achiziția de teren agricol, material biologic, echipamente, utilaje agricole sau orice activitate relevantă domeniului exploatației agricole, menționată în proiectul pentru care se solicită finanțare.

Inființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Fermierii care doresc să se organize în grupuri de producători pot accesa sprijinul aferent submăsurii 9.1 – Inființarea grupurilor de producători în sectorul agricol. Prin această submăsură, grupul de producători nou format poate încasa un sprijin de maximum 100.000 pe an, acordat pe parcursul a cinci ani consecutivi. Prin această submăsura se urmărește încurajarea fermierilor de a se organiza în grupuri de producători, pentru a deveni mult mai competitivi pe piață și a-și organiza propriul lanț alimentar. Banii pot fi utilizați pentru dezvoltarea fermelor agricole, a exploatațiior horticole, precum și a celor specializate în creșterea animalelor și păsărilor.

Noi măsuri de finanțare, ce vor fi lansate 2018

În acest an, odată cu măsurile anterior enumerate, vor fi lansate și alte măsuri de finanțare, două dintre ele fiind deja anunțate de către Ministerul Agriculturii. Astfel, prin Măsura 17.2 – Fonduri mutuale, fermierii vor putea fi despagubiți pentru orice pierdere economică înregistrată din cauza unor fenomene climatice nefavorabile, bolilor survenite la animale și plante, de infestarea culturilor cu dăunatori sau încazul accidentelor de mediu.

Prin Măsura 2.1.5 – Plăți privind bunăstarea animalelor, fermierii pot încasa fonduri nerambursabile pentru trecerea la agricultura ecologică, pentru a-și îmbunătăți practicile agricole ecologice și pentru a asigura standarde ridicate de bunăstare a animalelor.

George ZAVERA