În 2015, în Teleorman numărul salariaților a crescut cu 1044 de persoane

Conform datelor Institutului Național de Statistică, la finele anului trecut în județul Teleorman se aflau în câmpul muncii 54.133 salariați, mai mult cu 1.044 salariați față de luna decembrie 2014. O creștere nesemnificativă, dacă ținem seama de faptul că județul Teleorman se află pe primele locuri la nivel național în ceea ce privește rata foarte mare a șomajului, aceasta fiind de 11,00 la sută în luna decembrie 2015. Practic, la finele anului trecut în evidența AJOFM Teleorman se aflau 18.535 de persoane, procentul de 11,00 la sută fiind asemănător celui înregistrat la finele anului 2104. Apoi, este știut faptul că în județul nostru cei 54.133 de salariați ar trebui să asigure pensiile pentru cei peste 100.000 de pensionari cuprinși în sistemul de pensii și asigurări sociale de stat. Ceea ce practic este imposibil, în acest caz drepturile bănești cuvenite pentru marea majoritate a pensionarilor fiind asigurate de către stat.

Din cei 1.044 de salariați intrați (suplimentar, față de anul 2014) în anul 2015 în câmpul muncii 212 se regăsesc în agricultură și silvicultură, 471 în industrie și construcții, iar 361 în domeniul serviciilor. Aproape jumătate din totalul celor 1044 de salariați și-au găsit locuri de muncă în întreprinderile și instituțiile din municipiul Alexandria.

În ceea ce privește câștigul salarial net, la nivel de județ acesta a fost la finele anului 2015 mai mare cu 334 lei decât cel din luna decembrie 2014. Pe parcursul anului 2015, în agricultura și silvicultura teleormăneană câștigul mediu salarial net a ajuns la 1.652 lei. În industrie și construcții salariul mediu net a crescut de la 1267 lei, din luna decembrie 2014, la 1435 lei la finele anului 2015, iar salariul mediu net în sfera serviciilor de la 1.259 lei la 1.641 lei.

George ZAVERA