În 10 zile, în Teleorman, peste 1500 cereri de înscriere în clasa pregătitoare

În zece zile de la demararea procedurii de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2013-2014, la nivelul judeţului Teleorman au fost înregistrate aproape 1600 cereri de înscriere.
Conform datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, joi, 11 aprilie, ora 16:00, din totalul de 1549 cereri înregistrate, 1486 au fost valide, iar restul de 63, invalide.
Pentru ca cererile depuse să nu mai fie declarate invalide, cei care le completează on-line trebuie să aibă în vedere că acestea trebuie să fie semnate la sediul unităţii de învăţământ unde părinţii doresc să îşi înscrie copiii. Cu această ocazie, părinţii trebuie să prezinte copiile şi originalele actului de identitate, ale certificatului de naştere al copilului şi, acolo unde este cazul, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I.
Cele mai multe solicitări primite până pe 11 aprilie în Teleorman sunt pentru şcolile gimnaziale “Ştefan cel Mare” şi “Mihai Viteazul”, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Roşiorii de Vede, Liceul Teoretic “Marin Preda” şi Şcoala Gimnazială nr. 4, ambele din Turnu Măgurele şi Şcoala Gimnazială nr. 1 din Videle.
De precizat că înscrierile s-au desfăşurat în condiţii optime în tot judeţul, fără situaţii speciale în ceea ce priveşte funcţionarea aplicaţiei informatice.
Părinţii care doresc să obţină mai multe informaţii cu privire la înscrierea în învăţământul primar, pot accesa site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman – www.isjtr.ro, unde pot găsi detalii privind circumscripţiile şcolare unde se realizează înscrierile, dar şi informaţii privind paşii pe care îi au de parcurs pentru înscriere.
De asemenea, cei interesaţi pot apela Tel Verde, accesibil la numărul 0800816247, la care membri Comisiei judeţene de înscriere vor oferi consiliere în această problemă.
Prima etapă de înscriere în clasa I şi clasa pregătitoare se va desfăşura în perioada 2 – 22 aprilie, direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică.

M. MEILĂ