Împreună cu alte 16 ţări europene, România va adera la programul dunărean de cultivare a soiurilor de soia nemodificate genetic

Este bine cunoscut faptul că soia reprezintă cultura a cărei producţie este de cea mai mare importanţă pentru industria alimentară, pentru sectorul creşterii animalelor, dar şi pentru obţinerea de uleiuri şi biodiesel. Pentru obţinerea de randamente foarte mari la unitatea de suprafaţă, specialiştii americani au modificat soiurile de soia din punct de vedere genetic, soiurile nou create conducând la obţinerea de producţii chiar şi de două ori mai mari faţă de soiurile utilizate în statele europene. Introducerea în cultură în ţările UE a unor astfel de soiuri a fost îndelung contestată de membrii unor fundaţii internaţionale care se opun cultivării de soiuri modificate genetic, ceea ce a făcut ca guvernele din multe ţări europene să interzică astfel de culturi. Numai că în sectorul creşterii animalelor nu se pot obţine performanţe notabile fără utilizarea şroturilor de soia, într-o astfel de situaţie ţările europene fiind nevoite să importe subprodusele respective din Statele Unite ale Americii, ceea ce implică costuri foarte mari legate de transportul acestora.
Câteva guverne din statele riverane Dunării au luat iniţiativa de a dezvolta un program comun de cercetare în ceea ce priveşte crearea de noi soiuri de soia, fără a fi modificate din punct de vedere genetic, soiuri de la care să se obţină producţii mult mai mari decât de la soiurile cultivate în prezent. În acest sens, a fost înfiinţată o organizaţie europeană care să promoveze respectivul program, denumită “Danube Soya”. În urmă cu două săptămâni, iniţiatorii acestui program au solicitat unui număr de 17 state europene să semneze Declaraţia de aderare la “Danube Soya”, 16 dintre ele semnând fără nici un fel de rezerve. La acea dată, ministrul român al agriculturii, Daniel Constantin, a ezitat să semneze o astfel de declaraţie de aderare, invocând faptul că trebuie să se consulte în această privinţă cu mediul academic român şi cu specialişti din agricultură şi din domeniul sănătăţii. În urmă cu trei zile, în baza solicitării şi a documentelor transmise de “Danube Soya”, mediul academic agricol, reprezentat de conducerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, şi-a exprimat acordul pentru semnarea Declaraţiei în cauză. Potrivit acestora, din punct de vedere ştiinţific introducerea soiurilor performante de soia, care să permită obţinerea de beneficii importante pentru agricultori, este de mare interes, însă o astfel de situaţie, desigur, nu trebuie să afecteze orice altă decizie viitoare privind cultivarea de plante proteice. Pentru săptămâna în curs, este programată şi consultarea producătorilor agricoli. Reprezentanţii “Danube Soya” urmează să discute apoi cu conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aceasta urmând să aibă loc în primele zile ale lunii februarie, când va fi semnată şi Declaraţia de aderare.

George ZAVERA