IJJ Teleorman: Bilanțul anului 2017

Serviciul Management operațional a acționat în permanență pentru creșterea capacității operative a subunităților inspectoratului, planificând și organizând 12 exerciții de alertare, 2 antrenamente de mobilizare fără aducere de rezerviști și 10 exerciții pe linia situațiilor de urgență.

În anul 2017 au fost monitorizate de către jandarmii teleormăneni 4718 misiuni de ordine și siguranță publică, 41 de transporturi speciale, 100 transporturi de valori, 3385 persoane au fost verificate în baza de date și 16943 misiuni au fost implementate în aplicațiile informatice.

În 2017 au fost întocmite 3 documente de colaborare/cooperare, astfel încât în prezent sunt în vigoare, la nivelul inspectoratului, 21 de planuri de cooperare/colaborare/intervenție .

Pentru combaterea fenomenului infracțional și contravențional au fost executate 365 de acțiuni în baza planurilor de colaborare/cooperare, folosindu-se 1219 jandarmi. S-au constatat 65 de fapte de natură penală, comise de 37 de făptuitori.

Activitatea desfășurată la nivelul serviciului Resurse umane a avut ca scop eficientizarea managementului unității, asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea carierei personalului, recrutarea și selecția pentru instituțiile militare de învățământ ale M.A.I. și M.A,N., dezvoltarea profesională pentru îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor date în competență.

S-au organizat și desfășurat 3 concursuri cu recrutare din sursă internă pentru ocuparea unor funcții de conducere, un concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție (prin trecerea maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor) și 9 examene de promovare a personalului în treapta imediat superioară.

Activitățile de recrutare și selecție a candidaților pentru instituțiile militare au fost în creștere.

Pentru prevenirea abaterilor de la disciplina militară și implicării în evenimente negative, s-au desfășurat periodic activități de informare și instruire a personalului.

Au fost acordate 131 recompense care au constat în „mulțumiri” și „felicitări” și 13 recompense cu înaintarea în gradul imediat următor înaintea expirării stagiului minim în grad, pentru rezultatele obținute în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

În anul 2017, 4 ofițeri și 50 de subofițeri au participat la cursuri și examene pentru dezvoltarea carierei în instituții ale Jandarmeriei Române și ale Ministerului Afacerilor Interne.

Activitatea Compartimentului auto s-a axat pe eficientizarea exploatării autovehiculelor din dotare, pentru a le menține operative și pentru a îndeplini în bune condiții misiunile.

Mijloacele de transport auto reprezintă un grad de înzestrare de 47,52% față de necesități, iar dotarea cu armament individual a cadrelor militare este asigurată 100%.

Achizițiile de bunuri și servicii au fost făcute în concordanță cu fondurile alocate.

În domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, în 2017 a fost finalizat proiectul privind înființarea unui „Centru de Comunicații Mobil”, iar prin acreditarea sistemului informatic „Poșta Electronică” au fost actualizate cerințele minime de securitate.

În anul 2017 fondurile bugetare alocate la „Cheltuieli materiale” au fost cu 49% mai mici decât în 2016, iar la „Cheltuieli de capital” nu au fost alocate fonduri.

Cornelia RĂDULESCU