IJJ Teleorman: Actele necesare pentru înscrierea la școlile de subofițeri

Pentru înscrierea la una dintre școlile de subofițeri (Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, 350 de locuri-din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, 350 de locuri-din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități), sunt necesare următoarele acte: cererea de înscriere, înregistrată la unitatea de jandarmi; documente care atestă nivelul și specialitatea studiilor absolvite (copia diplomei de bacalaureat sau a echivalentei acesteia, a foii matricole sau a adeverinței care atestă promovarea examenului de bacalaureat, pentru candidații care au absolvit în anul în curs, precum și documente care atestă absolvirea altor studii); copia actului de identitate, a certificatului de naștere, a carnetului de muncă și a altor acte doveditoare emise de angajator, a livretului militar, a certificatului de căsătorie, a certificatului de naștere pentru soț/soție și fiecare copil, precum și ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă (dacă este cazul).

Acestor acte li se vor adăuga: curriculum vitae Europass, autobiografia și tabelul nominal cu rudele și soția sau soțul candidatului; cazierul judiciar al cadidatului; avizul psihologic; fișa medicală tip de încadrare în MAI; o fotografie 9×12 cm color și 3 fotografii 3×4 cm color; declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.

Informații privind condițiile și criteriile specifice, documentele dosarului de candidat, modalitatea de desfășurare a examenului, perioadele și locațiile de desfășurare, probele și baremele, termenele de depunere a dosarelor, tematica și bibliografia se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, zilnic, de luni până vineri, între orele 8,00 și 16,00, la IJJ Teleorman, din Alexandria (lângă stadionul municipal) sau prin accesarea site-ului www.jandarmeriateleorman.ro, telefon 0247/311055 sau 310425.

Ca element de noutate față de precedenta campanie de recrutare, trebuie menționat faptul că s-au făcut unele modificări condițiilor de recrutare, eliminându-se criteriul înălțimii și stabilirii modului de evaluare a performanței fizice a candidaților pentru admiterea în instituția de învățământ. Această evaluare va consta în parcurgerea unui traseu aplicativ (11 elemente de dificultate într-un timp de maximum 2 minute și 25 de secunde).

Conform unui Plan de măsuri întocmit la nivelul Jandarmeriei Române privind desfășurarea activităților de promovare a ofertei educaționale și de recrutare a candidaților pentru cele două școli postliceale din subordinea Jandarmeriei Române, sesiunea ianuarie 2018, în prezent este în desfășurare activitatea privind parcurgerea de către o caravană inscripționată cu mesajul de promovare a Jandarmeriei Române.

Caravana va ajunge și pe raza județului Teleorman pe 29 noiembrie 2017, cu acest prilej fiind programate activități de informare și promovare a mesajului în unele localități de pe raza județului, printre care și Alexandria.

Cornelia RĂDULESCU