Ieri, la Alexandria a fost constituită Filiala Teleorman a Federației “Agrostar”

Președinte desemnat, economistul Adrian Cristea

Ieri, la Alexandria, câteva zeci de producători agricoli din județul Teleorman au participat la întrunirea de constituire a Filialei Teleorman a Federației AGROSTAR, federație sindicală reprezentativă la nivel național. AGROSTAR, cea mai mare organizație sindicală din agricultură, industria alimentară și servicii conexe în agricultură susține interesele salariaților din agricultură, industria alimentară și implicit interesele producătorilor agricoli și patronatelor din industria alimentară și servicii conexe.

La întrunirea care a avut loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria au fost prezenți, alături de președintele Federației AGROSTAR, Niculae Ștefan și de producătorii agricoli subprefectul Nelu Oprea, directori și specialiști reprezentând APIA Teleorman, Direcția județeană pentru Agricultură, Oficiul Județean pentru Investiții Rurale, Grupurile de Acțiune Locală (GAL). Au fost prezenți totodată primari ai unor localități teleormănene, între care și cei ai comunelor Islaz – unde există un important bazin legumicol – și Zâmbreasca, localitate cu cel mai mare număr de crescători de animale din județ, reprezentanți ai unor asociații ale crescătorilor de animale.

A fost o întrunire aplicată pe marile probleme cu care se confruntă producătorii agricoli și cei din industria alimentară, începând, să spunem, de la modul de impozitare, creditarea activității agricole de către bănci, prețurile derizorii la care fermierii sunt nevoiți să-și vândă produsele agricole, până la nepunerea în aplicare de către Ministerul Finanțelor Publice a facilităților fiscale prevăzute în Legea cooperației agricole, de care ar trebui să beneficieze fermierii care se asociază în cooperative agricole. De aici și nevoia de a se constitui la nivelul fiecărui județ, al fiecărei localități asociații ale fermierilor, dar și organizații sindicale și ale patronatelor care să slujească interesele producătorilor agricoli, ale investitorilor români din industria alimentară și implicit ale salariaților din cele două domenii de activitate.

Președinte al Filialei Teleorman a Federației AGROSTAR a fost desemnat economistul Adrian Cristea.

George ZAVERA