Ieri, 10 martie 2016, s-a deschis sesiunea de depunere a strategiilor de dezvoltare locală, promovate de GAL-uri

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunţă deschiderea, în data de 10 martie 2016, a sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) aferente Măsurii 19 – Dezvoltarea locală LEADER din PNDR 2020. Dosarele conținând strategiile de dezvoltare locală prin care vor fi accesate fonduri nerambursabile pentru investiții în mediul rural vor putea fi depuse în perioada 10 martie – 8 aprilie 2016.

Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) sunt întocmite de Grupurile de Acţiune Locală (GAL) potenţiale/existente, parteneriate privat-publice, în baza analizei nevoilor şi priorităţilor specifice comunităților din teritoriului acoperit de fiecare GAL în parte.

Potrivit MADR, selectarea SDL-urilor se va realiza în baza unei singure proceduri publice de selecţie. Alocarea publică totală pentru sesiunea de selecţie a SDL-urilor în perioada 2014-2020 este de 563,5 milioane euro, din care:

  • Sub-măsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” – 440,1 milioane euro;
  • Sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare ” – 123,4 milioane euro.

MADR informează că depunerea SDL-urilor, cu anexele aferente, se va face la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, în intervalul orar 08.30 – 16.30. Termenul limită de depunere a SDL-urilor este 8 aprilie 2016, ora 16.30. Anunţarea rezultatelor selecţiei SDL-urilor se va face prin publicarea pe site-ul oficial al MADR a Raportului de selecție aprobat de către directorul general al DGDR AM-PNDR.

În sesiunea deschisă în 2015 pe sub-măsura 19.1 – „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea strategiilor de dezvoltare locală din PNDR 2020” au fost depuse 180 de proiecte, din care 175 de proiecte au fost selectate. Din proiectele selectate, 171 de proiecte, în valoare de 2,32 milioane euro, au fost deja contractate, conform datelor publicate de MADR.

George ZAVERA